1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 114  > >>

Dec 7, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 11, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 4, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

คณะกรรมการศาลาเฉลิมพระเกียรติ๗๕พรรษา

    คณะกรรมการศาลาเฉลิมพระเกียรติ๗๕พรรษาบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่๗


ที่ปรึกษา
   นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
   ด.ต.ขุมทรัพย์  บุญมา

 

 

คณะทำงาน
1.นายทองสุข ลาลาด            ประธานกรรมการ

2.นายวินัย คงนะภา               รองประธาน

3.นายสุทิน ดีวิหก                 รองประธาน

4.นายสุวรรณ ศรีนาค             กรรมการ

5.นางสวรินทร์ กูดเพตรา         กรรมการ

6.นางอรวรรณ เทียมทนงค์      กรรมการ

7.นางอ่ำ อุ่มเอิบ                   กรรมการ

8.นางเรไร ชุนเกษา               เหรัญญิก

9.นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ           เลขานุการ