1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

คณะกรรมการอสม.บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗

หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านเก่า
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านฆ้อง (รพ.สต.บ้านเก่า)
  
นางเพ็ญศรี ขำสุนทร
  

 

รายชื่อกรรมการ

1.นางอ่ำ อุ่มเอิบ
2.นางสาวเรไร ชุนเกษา
3.นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ
4.นางวิริยาน์ เพียรวัฒนผล
5.นางบุญธรรม เพ็งพิน
6.นางสวรินทร์ กูดเพตรา
7.นายสุวรรณ ศรีนาค
8.นางวันเพ็ญ โสภา
9.นางขวัญเมือง แก้วขวัญ
10.นางพนมวรรณ ชุนเกษา
11.นายดเรศ ลาลาด