1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ ๗

คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด 

หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

คณะที่ปรึกษา


 นายทองสุข  ลาลาด   ประธานที่ปรึกษา

 

นางจำปา ฮวดมา     ที่ปรึกษา
นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษาด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา  ที่ปรึกษาด.ต.ชัยกร จิตรคำ      ที่ปรึกษา

นางณัฐนา กลิ่นสุข    ที่ปรึกษา

 

คณะทำงาน

  

นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  ประธานกรรมการ  
                                089-2350663

  

 

  

 

นายวินัย  คงนะภา รองประธาน

  

 

  

 

นายสุวรรณ ศรีนาค  รองประธาน

  

 

  

 

นายสุทิน ดีวิหก     กรรมการ

  

 

  

 

นางอ่ำ  อุ่มเอิบ   กรรมการ

  

 

  

 

นางอรวรรณ เทียมทนงค์  กรรมการ

  

 

  

 

นางสวรินทร์  กูดเพตรา  กรรมการ

  

 

  

 

นางสาวเรไร ชุนเกษา   กรรมการ/เลขานุการ

  

 

  

 

นางหทัยรัตน์  อุ่มเอิบ  กรรมการ/เหรัญญิก

 

 

 

 

นางบุญธรรม เพ็งพิน  กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก