1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 114  > >>

Dec 7, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 11, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 4, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

แม่โคธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดตกลูกเพศเมีย

ธนาคารโค-กระบือบ.บ่อมะกรูด
ตกลูกเพศเมียสวยสด-แข็งแรง

   
แม่โคขาวสะอาด เป็นแม่โคที่อยู่ในธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ซึ่งนางแถม ชานาง แม่ดีเด่นแห่งชาติปี๒๕๕๐ ไถ่ชีวิตและบริจากให้ธนาคารเมื่อปี๒๕๕๒ รอดตายด้วยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ตกลูกเพศเมียสีขาวนวล แข็งแรง สวยงามมาก มีขวัญกลางหลังอย่างอัศจรรย์ ชาวบ้านต่างแสดงความยินดี ถือว่าเป็นโคคู่บ้าน คณะกรรมการจะดูแลรักษาเพื่อให้เป็นขวัญบ้านขวัญเมืองต่อไป ธนาคารโคกระบือชุมชนได้สมาชิกเพศเมียตัวที่ ๙๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (บริจาคได้ที่ 089-2350663)