1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ประชุมสัญจรกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบ่อมะกรูด
ร่วมประชุมกองทุนแม่ฯจังหวัดราชบุรี


      กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี เพื่อขยายองค์ความรู้กองทุนพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้สมพระเกียร์ติ ที่มีทั้งหมดคือ๑๔๒กองทุน ซึ่งจังหวัดราชบุรีใช้พลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชน ปัญหาการใช้ยาเสพติดใชผู้ใช้แรงงาน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง  เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด และในที่ประชุมมอบหมายให้นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เข้าร่วมสัมมนากับสำนักงานปปส.ที่ศาลายาในวันที่ ๓๐-๓๑พฤษภาคม-๑มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งการประชุมในวันนี้ รองผวจ.ราชบุรีเป็นประธาน นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และนายสมพร เครือบุญ เป็นเลขานุการ นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี และผู้ใหญ่กรรณิกา ณ บางช้าง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ปิติธรรมเปิดใจผ่องถ่ายประสบการณ์
กองทุนแม่ของแผ่นดิน๑๔๒กองทุน

นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผวจ.ราชบุรี เปิดประชุมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี โดยมีกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ๑๔๒ กองทุนเข้าร่วมประชุม รับมอบศิริมงคลจากใจรองผวจ.คนใหม่ กับการที่จะขยายกองทุน และการจัดการกับปัญหายาเสพติด ซึ่งทุนพระราชทานนี้ส่งเสริมชุมชนให้บูรณาการทุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโอกาสนี้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอนุกรรมการศพส.ภาคประชาชนจ.ราชบุรี ได้ปรับทุกข์ สร้างสุข กับเวทีอย่างมีส่วนร่วม เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์สายใยรักฯหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี