1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ข้าวพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย

จังหวัดราชบุรีร่วมศูนย์ปภ.เขต2 และแม่บ้านสายใยรัก
บ้านบ่อมะกรูดสนับสนุนอาหาร๓,๐๐๐ชุดสู่ศูนย์ตลิ่งชัน

    
    
    
    
    
    

  นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรีรักษาการแทนผวจ.ราชบุรี และ นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผวจ.ราชบุรี ร่วมกับ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี และ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง  นายพนัตสรรค์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายประมวล โพธิ์หล้า จนท.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายถนอม ศรีจันทร์ จนท.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายชัยพร บำรุงพงษ์ อปพร.ราชบุรี  นายสุรสิทธิ์ ออมสิน อปพร.ทม.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี นายวิเชียร สุพัตตรา อปพร.อ.อู่ทอง ลงพื้นที่ด้วยรถบรรทุก6ล้อ บรรทุกข้าว 3,000ชุด สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ตลิ่งชัน กทม. แจกจ่ายจนชาวบ้านมีความประทับใจ ซึ่งก่อนเดินทางไปได้รับโอวาทจาก นายณรงค์ พลละเอียด และนายเจน รัตนพิเชฏฐชัย โดยให้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติการฝ่ามวลน้ำมหาศาล เพื่อส่งอาหาร3,000ชุด ขอขอบคุณตลาดศรีเมือง สนับสนุนผักผลไม้จำนวนมาก ผลของการทำงานสำเร็จดีเยี่ยม เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2554 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน