1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หมู่บ้านบ่อมะกรูด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หมู่บ้านบ่อมะกรูด


ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีมหาดไทย

นายสุเทพ โกมลภมร
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายณรงค์ พลละเอียด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพลตำรวจตรีนิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี


นายกฤช รังสิเสนา
ปลัดจังหวัดราชบุรีพันเอกมานะ นามพันธุ์
รองผบก.จทบ.ราชบุรีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผอ.ศูนย์ภัยพิบัติกรมปภ.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
ผอ,ศูนย์เขต๒สุพรรณบุรี

 

พล.ต.ต.เพชรัตน์ แสงไชย
ผบก.ภ.จว.นครปฐม

อาจารย์บัณฑร อ่อนดำ
ประธาน ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ


นายมณเฑียร สอดเนื่อง
ประธานอำนวยการสื่อชุมชนแห่งชาติ
 

นางสมเจตน์ พรหมสุนทร
ปภ.จ.สุพรรณบุรี

 


นางนันทกา วัฒนาประยูร
พมจ.ตราด

 
 

นางสุลักขณา ชิ้นสุภร
พมจ.กาญจนบุรี

อาจารย์ทองจุล ขันขาว
อ.3 ระดับ 8 กศน.ภาคกลาง


นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร
อดีตผอ.ฝ่ายอำนวยการ ศตส.จ.ราชบุรี

 นางนฤมล อันตะริกานนท์
อ.3ระดับ 8 กศน.ภาคกลางด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา
หัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านฆ้องนายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่