1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Dec 7, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

คลีนนิ่งเดย์พุทธมณฑล

บ้านบ่อมะกรูดร่วมกับ อปพร.ราชบุรี
นำกำลัง๕๐๐บิ๊กคลีนนิ่ง
พุทธมณฑล

   
   
   

    บ้านบ่อมะกรูด  ร่วมกับ อปพร.จังหวัดราชบุรี และจิตอาสาจากราชบุรี ๕๐๐คน นำโดยนายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี และนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จ.ราชบุรี นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ นายอุทัย แสงนุ่ม ประธานอปพร.อำเภอบางแพ นายชัยพร บำรุงพงษ์ ประธานอปพร.อำเภอดำเนินสะดวก นายไพลิน ศุขสายชล อปพร.ทต.หลักเมือง พร้อมอปพร.และจิตอาสา กู้ถนนสายสี่ พุทธมณฑล-เพชรเกษมระยะทาง ๖ กม.อย่างเต็มความสามารถ และได้กำลังใจจากจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี อยู่กับเราจาถึง๑๘.๐๐น. ผลคือสามารถกู้ถนนให้สะอาดดังเดิมได้ บนความสรรเสริญของชาวบ้านสายสี่พุทธมณฑล เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ถนนพุทธมณฑล สาย๔ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

         ชมคลิปVDO
http://www.youtube.com/watch?v=lYpQSiXrRgM