1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยตำบลบ้านเบิก

ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดร่วมกับศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณ
พร้อมอปพร.จ.ราชบุรี สำรวจน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือ
ระยะยาว
          
          
          

           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำบ้านบ่อมะกรูด และสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ในฐานะประธานอปพร.จ.ราชบุรี ร่วมกับ นายวิสิษฐ์ บุรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายประมวล โพธิ์หล้า เจ้าหน้าที่ชำนาญการศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายอุทัย แสงนุ่ม รองประธานอปพร.เขต๒สุพรรณบุรี ออกตรวจน้ำท่วมบ้านเบิก หมู่๒-๓ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ถูกตัดขาด ๑๕วัน จึงเดินทางไปช่วยเหลือ โดยจัดทำข้อมูลความต้องการเสร็จเรียบร้อย รายงานผอ.สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี และจัดทำโครงการอาหารเลี้ยงจนถึงน้ำลด ผลิตน้ำดื่มเอง ลดการถ่ายลงน้ำ พร้อมบำบัดน้ำเสีย โดยบ้านบ่อมะกรูด และคุณจิตเจริญ วิเศษแพทยา จำนำทัพคาราวาน ร่วมศูนย์ปภ.เข๒สุพรรณบุรี ใมชนแห่งชาติรายงานนวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลานัดหมาย ๑๑.๐๐น.ที่หมู่๒-๓ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

      ชมคลิปVDOที่นี่
http://www.youtube.com/watch?v=UYUtGSgU4VE

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ปล่อยขบวนคาราวาน
ช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านเบิกรองผวจ.ราชบุรีร่วมจัดทัพเข้มแข็ง

   
   
   
   

    กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นำโดย นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จ.ราชบุรี นายทองสุข ลาลาด ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี นายประเวช กอตระกูล ผญบ.บ่อมะกรูด นายจิตเจริญ วิเศษแพทยา ผจก.คอสมาพรอฟ นายวิรัช-สกลวรรณ ทิวากร แกนนำตำบลหนองตากยาท่าม่วง นายดำรงศักดิ์-นางอังคณา ทารการ  อปพร.ทม.โพธาราม นายอุทัยแสงนุ่ม ประธานอปพร.บางแพ พร้อมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นบ้านบ่อมะกรูด ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือน้ำท่วมหมู่๒-๓ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยนำโครงการชุมชนยังชีพในภาวะวิกฤติแบบกึ่งพึ่งพาตนเอง ไปช่วยเหลือต่อเนื่องจนน้ำลด ซึ่งมีการผลิตอาหาร ผลิตน้ำดื่ม จัดการการบำบัดการขับถ่าย รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม นำยาแก้เท้าเปื่อย เจลล้างมือ ตลอดจนน้ำลด ใครั้งแรกนี้ นายณรงค์ พลละเอียด ได้เซ็นMOUกับชาวบ้านเบิก เพื่อสัญญาบันทึกความร่วมมือร่วมกัน เป็นการปฏิบัติการโครงการร่วมกับคณะผู้ใหญ่บ้านบ้านเบิกทั้ง๒หมู่ เจ้าหน้าที่อบต.บ้านเบิก ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี โดยมีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นผจก.โครงการ การปล่อยขบวนคาราวานครั้งนี้ มีข้าวสาร ๓๑กระสอบ หมู-ไก่ ๔๐๐กก.ผักสด เครื่องปรุง ครบครัน เป็นจำนวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐บาท ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด จากทรัพยากรน้ำภาค๗ มอบสารส้มน้ำ๑๐ถัง นายอังกาศ สิงห์พิทักษ์ มอบครอรีน ๖ กก.ถุงยังชีพ อบต.ดอนใหญ่ ปฏิบัติการยังชีพให้ครบ ๗วันทั้งหมด ๓๗๐ครัวเรือนจำนวนประชาการ ประมาณ ๑,๔๐๐คน ปล่อยขบวนเมือ่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

     ชมคลิปVDOที่นี่
http://www.youtube.com/watch?v=mq25VHyrwSg

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดร่วมกับรองผวจ.ราชบุรี
ศูนย์ปภ.เขต๒สพรรณบุรีและคอสมาพรอฟช่วยน้ำท่วมลพบุรี

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

             นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี ร่วมกับนายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี และ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดและประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี โดยมีคณะที่ปรึกษา นำโดย นายจิตเจริญ วิเศษแพทยา ผจก.บ.คอสมาพรอฟ ดร.ธนาวุฒิ ปริญญาพัฒนบุตร นักวิชาการมหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิรัช-สกลวรรณ ทิวากร แกนนำตำบลหนองตากยาท่าม่วง นายดำรงศักดิ์-นางอังคณา ทารการ  อปพร.ทม.โพธาราม นายอุทัยแสงนุ่ม ประธานอปพร.บางแพ นายวิสิษฐ์ บุรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายจิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ นางสาวปาณิศา ศรีพูนสุข รักษาการนักวิเคราะห์และแผนชำนาญการ ศปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายพนัตสรรค์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายประมวล โพธิ์หล้า เจ้าหน้าที่ชำนาญการศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี และอปพร.หน่วยเคลื่อนที่เร็วERTเขต๒สุพรรณบุรี จำนวน๕๐นายช่วยเหลือน้ำท่วมหมู่๒-๓ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยนำ โครงการชุมชนยังชีพในภาวะวิกฤติแบบกึ่งพึ่งพาตนเอง ไปช่วยเหลือต่อเนื่องจนน้ำลด ซึ่งมีการผลิตอาหาร ผลิตน้ำดื่ม จัดการการบำบัดการขับถ่าย รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม นำยาแก้เท้าเปื่อย เจลล้างมือ ตลอดจนน้ำลด ใครั้งแรกนี้ นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี ผอ.สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ได้เซ็นMOUกับชาวบ้านเบิก เพื่อสัญญาบันทึกความร่วมมือร่วมกัน เป็นการปฏิบัติการโครงการร่วมกับคณะผู้ใหญ่บ้านบ้านเบิกทั้ง๒หมู่ เจ้าหน้าที่อบต.บ้านเบิก ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี โดยมีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นผจก.โครงการไปช่วยเหลือต่อเนื่องจนน้ำลด ซึ่งมีการผลิตอาหาร ผลิตน้ำดื่ม จัดการการบำบัดการขับถ่าย รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม นำยาแก้เท้าเปื่อย เจลล้างมือ ตลอดทุกวันจนน้ำลดลงและชาวบ้านช่วยตนเองได้ นายเพียรพงษ์ ชื่นเพ็ง หมู่ที่ ๒ ผู้ใหญ่สมปอง รอดงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓ ตำบลบ้านเบิก และชาวบ้านประทับใจกับภารกิจนี้ และร่วมมือเต็มความสามารถ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ วัดบ้านเบิก(วัดเกาะวิมุตตาราม) หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

      ชมคลิปVDOที่นี่
http://www.youtube.com/watch?v=pL1aCAJP2fQ