1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ละครอสม.บ้านบ่อมะกรูดสู่ประชาคมอาเซี่ยนAEC

อสม.บ้านบ่อมะกรูด
เตรียมพร้อมเข้าสู่
AEC

   
   
   
     อสม.บ้านบ่อมะกรูด สังกัดรพสต.บ้านเก่า แสดงละครการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน(AEC)โดยความคิดสร้างสรรค์แต่งชุดประจำชาติอาเซี่ยนทั้ง๑๐ชาติ เพื่อให้ประชาชนและองค์กร อสม.ได้ตื่นตัวตามกระแสสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อ เอดส์ การดูแลรักษาสุขภาพ การรับประทานอาหาร การอยู่ร่วมกันของประชาคมหลายๆชาติ การเรียนรู้ภาษา ถือว่าอสม.ทั้งประเทศ ที่แสดง นายสุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ นางสาวเรไร ชุนเกษา นายดเรศ ลาลาด นางขวัญเมือง แก้วขวัญ นางสวรินทร์ กุดเพตรา นางบุญธรรม เพ็งพิน นางอำ อุ่มเอิบ เมื่องานวันปีใหม่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ รพสต.บ้านเก่า สนับสนุนการแสดงโดย คุณหมอเพ็ญศรี ขำสุนทร ผอ.รพสต.บ้านเก่า และคุณหมอ/เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านเก่าทุกๆท่าน