1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ส่งข้าวพระราชทานครั้งที่9

นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ ที่ปรึกษาและผู้ถวายงาน
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวรับมอบข้าวพระราชทาน
จากราชบุรี ครั้งที่๙

      
      
      
      

        นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และนางสาวกนกกาญจน์ อัจฉรียสุนทร  ผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และพระวรชายาฯ รับข้าวพระราชทานจำนวน ๓,๐๐๐กล่อง ครั้งที่๙ จากจังหวัดราชบุรี โดยนายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี รักษาราชการแทนผวจ.ราชบุรี ผลิตอาหารที่ ครัวอาหารพระราชทานวัดหนองโพ โดยพระมหาสมคิด อัตถสิทโธ ผู้ส่งให้ศูนย์ตลิ่งชันเป็นตัวแทนชาวราชบุรีคือ นายธัมมสัยญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และร่วมกับ นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว แจกจ่ายผู้ประสบภัยจำนวน ๓,๐๐๐คนเป็นที่ที่เรียบร้อยเป็นครั้งที่๙ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ประสบอุทกภัย ถึงกับเปล่งเสียงขอพระองค์ทรงพระเจริญกึกก้องศูนย์ตลิ่งชัน เมื่อ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

       ชมคลิปVDO
http://www.youtube.com/watch?v=nTBOkpvL56o