1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ส่งข้าวพระราชทานครั้งที่7

พลเรือตรี ทศนุ เชียงทอง รองหัวหน้าสำนักงาน
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเป็นผู้แทนพระองค์
ไปรับมอบอาหารพระราชทานจากวัดหนองโพ และ
แจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยศูนย์พระวรชายาเขตตลิ่งชัน

        
        
        
        
        
        
        

         พลเรือตรี ทศนุ เชียงทอง รองหัวหน้าสำนักงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นผู้แทนพระองค์รับอาหารและแจกอาหารพระราชทานจำนวน ๓,๐๐๐ชุดครั้งที่ ๗ ซึ่งมีประชาชนชาวตลิ่งชันผู้ประสบอุทกภัยมารับอาหารพระราชทาน ในพระเมตตาของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ซึ่งอาหารพระราชทานจากครัวจังหวัดราชบุรี  นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี รักษาราชการแทนผวจ.ราชบุรี เป็นผู้อำนวยการผลิต โดยมี พระมหาสมคิด อัตถสิทโธ เจ้าอาวาสวัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นผู้สนับสนุนตั้งครัวอาหารพระราชทาน นายจักกฤษณ์ ลลิตเกียรติสกุล ที่ปรึกษาอปพร.จังหวัดราชบุรี และ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี สนับสนุนรถบรรทุกยกสูง พร้อม ERT๕นายนำโดย นายสุรสิทธิ์ ออมสิน อปพร.เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี โดยให้ตัวแทนจังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่ง ครั้งที่๗ ต้องขอขอบคุณ คุณราชศักดิ์ ขำสังข์ จนท.เขตตลิ่งชัน ผู้ประสานงานดีเยี่ยมเป็นที่ประทับใจ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์พระวรชายาฯตลิ่งชัน กทม.สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน