1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ส่งข้าวพระราชทานครั้งที่6

นางสุปราณี อิ่มพิทักษ์ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
รับอาหารพระราชทาน๓,๐๐๐ชุดพร้อมน้ำดื่มจากจังหวัดราชบุรีและครัววัดหนองโพ

         
         
         
         

       
          นางสุปราณี อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นผู้แทนพระองค์รับอาหารและแจกอาหารพระราชทานจำนวน ๓,๐๐๐ชุด ซึ่งมีประชาชนชาวกทม.ผู้ประสบภัยมารับอาหารอย่างคับคั่ง ต่างแซ่ซ้องทรงพระเจริญ ในพระเมตตาของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ซึ่งอาหารพระราชทานจากครัวจังหวัดราชบุรี  นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี รักษาการผวจ.ราชบุรี เป็นผู้อำนวยการผลิต โดยมี พระมหาสมคิด อัตถสิทโธ เจ้าอาวาสวัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณตั้งครัวอาหารพระราชทานอย่างสะอาด-ปลอดภัย-คุณค่าโภชนาการ และนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี สนับสนุนรถบรรทุกยกสูง พร้อม ERT๕นาย โดยให้ตัวแทนจังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรีเป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่ง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์พระวรชายาฯตลิ่งชัน กทม.สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน