1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยดอนเมือง

บ้านบ่อมะกรูดร่วมกับณรงค์ พลละเอียด
และจิตเจริญ วิเศษแพทยามอบสิ่งของที่
ท่าอากาศยานดอนเมือง

            
            
            
            
            
            
            
            

       นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี รักษาการผวจ.ราชบุรี ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และเป็นกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ประสานงานร่วมกับ นายจิตเจริญ วิเศษแพทยา ผจก.บ.คอสมาพรอฟ นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ รองประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นายอุทัย แสงนุ่ม นายชัยพร บำรุงพงษ์ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นางสาวเรไร ชุนเกษา กลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด นายจักรกฤษณ์ ลลิตเกียรติสกุล ที่ปรึกษาอปพร.จ.ราชบุรี นายปณิธิ เอี่ยมกิจ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะพลับพลา นายอำนาจ แสวงทอง อปพร.ดีเด่นปี๕๑ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ส.ส.สัดส่วน พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีตผบ.ทบ. นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี นายเดชา เหลืออ่อน หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสนง.ปภ.จ.ราชบุรี ได้นำถุงยังชีพ ข้าว น้ำดื่ม ๑๐กว่าคันรถบรรทุก มอบให้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ดอนเมือง ในโอกาสนี้ นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี ได้มอบ น้ำยาล้างมือ ยาแก้คัน ยาแก้เท้าเปื่อย เจลล้างมือ ฯ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทโดยได้รับการสนับสนุนจากนายจิตเจริญ วิเศษแพทยา และนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ซึ่งผู้รับมอบคือ  นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์รับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดอนเมืองกทม.