1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ส่งข้าวพระราชทานครั้งที่5

อาหารพระราชทานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
จังหวัดราชบุรี-ศูนย์ตลิ่งชัน๓,๐๐๐ชุดครั้งที่๕

         
         
         
         
         
          
            นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ รับมอบอาหารพระราชทาน ๓,๐๐๐ ชุด โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี รักษาการแทนผวจ.ราชบุรี ร่วมกับ พระมหาสมคิด อัตถสิทโธ เจ้าอาวาสวัดหนองโพ   พร้อมกับ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด   นายจักกฤษณ์ ลลิตเกียรติสกุล ที่ปรึกษาอปพร.จังหวัดราชบุรี นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี นายพนัตสรรค์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายประมวล โพธิ์หล้า จนท.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายถนอม ศรีจันทร์ จนท.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายสุรสิทธิ์ ออมสิน อปพร.ทม.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี นายวิเชียร สุพัตตรา อปพร.ทม.อู่ทอง เป็นผู้ดำเนินการส่งอาหารพระราชทานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ศูนย์ตลิ่งชัน กทม. ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน