1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ส่งข้าวพระราชทานครั้งที่4

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำข้าวพระราชทานจังหวัดราชบุรี
จำนวน ๓,๐๐๐ชุดสู่ศูนย์พระวรชายาฯตลิ่งชันครั้งที่๔

       
       
       
       
        
       
       
       
       

             นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี รักษาการแทนผวจ.ราชบุรี ร่วมกับ พระมหาสมคิด อัตถสิทโธ เจ้าอาวาสวัดหนองโพ   พร้อมกับ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด   นายจักกฤษณ์ ลลิตเกียรติสกุล ที่ปรึกษาอปพร.จังหวัดราชบุรี นายพนัตสรรค์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายประมวล โพธิ์หล้า จนท.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายถนอม ศรีจันทร์ จนท.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายสุรสิทธิ์ ออมสิน อปพร.ทม.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี นายวิเชียร สุพัตตรา อปพร.ทม.อู่ทอง บรรทุกข้าวพระราชทาน 3,000ชุด ของพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ศูนย์ตลิ่งชัน กทม. โดยมอบให้กับ นายวัลลพ  พลอยทับทิม  ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ โดยให้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติการฝ่ามวลน้ำ เพื่อส่งอาหาร3,000ชุด ได้รับคำชื่นชมและรับโอวาทการทำงานในนามอาสาสมัคร อปพร.จาก นายวัลลพ ทับทิมทอง ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบได้รายงานสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรี เรื่องศูนย์พักพิงในทุกจุดพักพิง เรื่องการปรุงอาหารพระราชทานจากชาวหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การประสานงานอย่างทุ่มเทของทุกฝ่ายในจังหวัดราชบุรี  ผลของการทำงานสำเร็จดีเยี่ยม ขอขอบคุณตลาดศรีเมือง สนับสนุนผักผลไม้ เป็นการส่งอาหารพระราชทานครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน