1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยบ้านเบิกครั้งที่4

เยี่ยมบ้านเบิกลพบุรี
ผลิตน้ำดื่ม -ปลาชุม

  
  
  
  
  
  
     ผอ.สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี มีคำสั่งให้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานคณะทำงานอปพร.ERTจังหวัดราชบุรี นำกำลัง ๑๕นายรถแฟสเบส๑คัน พร้อมผักสด๑คันรถ เยี่ยมบ้านเบิก หมู่๒ และ หมู่๓ ได้ด้รับการต้อนรับจากชาวบ้านจำนวนมาก ซึ่งแต่ละคนมีความสุขหลังน้ำลด โดยได้นำเยี่ยมชมการผลิตน้ำดื่มดื่มเอง ด้วยภูมิปัญญาง่ายๆจากชุมชน และนำเยี่ยมชมการหาปลาที่มีมาก และตัวใหญ่ ชาวบ้านบอกว่าในวันหนึ่งๆนั้น จะหาปลาได้ประมาณ ๑๒-๑๕กิโลกรัม ส่วนมากเป็นปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล และปลาสวาย เป็นวิกฤตที่เป็นโอกาส น้ำมาปลาหด น้ำลดปลาชุม ขอขอบคุณตลาดศรีเมืองมอบผักสด๑คันรถ เยี่ยมเมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน