1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

สวัสดิการอปพร.3

มังกร๑ตั้งกองเกียรติยศเคารพศพสมาชิก
นางปุไกร ปุ่มเพ็ชร ภรรยาฉลวย ปุ่มเพ็ชร
อปพร.เทศบาลบ้านไร่  เสียชีวิตอย่างสงบ

      
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกองเกียรติยศเคารพศพนางปุไกร ปุ่มเพ็ชร อายุ๕๓ปี ภรรยานายฉลวย ปุ่มเพ็ชร อปพร.เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยได้นำพวงหรีดดอกไม้สด พร้อมเงินสวัสดิการอปพร.จังหวัดราชบุรี ๓,๐๐๐บาท และเงินช่วยเหลืออีกประมาณ ๑๐,๐๐๐บาท ให้ครอบครัวสมาชิกผู้สูญเสีย พร้อมทั้งทำพิธีเคารพศพอย่างสมเกียรติยิ่ง ในฐานะเป็นอปพร.ด้วยกัน เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ บ้านไร่ชาวเหนือ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน

มังกร๑  นำกองเกียรติยศเคารพศพ
นายประเสริฐ หัสกิจ อปพร.เสียชีวิต


    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังกองเกียรติยศอปพร.จังหวัดราชบุรีจำนวน ๕๐นาย ประกอบด้วย นายอุทัย แสงนุ่ม ประธานอปพร.อ.บางแพ นายชัยพร บำรุงพงษ์ ประธานอปพร.อำเภอดำเนินสะดวก นายดำรงศักดิ์ ทารการ ประธานอปพร.เทศบาลโพธาราม นางสาวกัลยา หลวงวิเศษ ประธานอปพร.เทศบาลเมืองบ้านโป่ง นางนัฐนา กลิ่นสุข และนายสังเวียน วิจิตร่านนท์ จากเทศบาลเขางู ร่วมกับ ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง นายคำตา หาญกล้า อปพร.เทศบาลบ้านฆ้อง เคารพศพนายประเสริฐ หัสกิจ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เป็นการมอบหรีดดอกไม้สด เงินช่วยเหลือจากคณะอปพร.ประมาณ ๑๐,๐๐๐บาท สร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว ในการนี้นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้กล่าวแสดงความเสียใจ และสัญญาต่อหน้าศพว่า พวกเราจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติต่อไป เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

ฌาปนกิจคุณพ่อย่งจั๊ว แซ่ลี้
ลูก๑๓คนเป็นอปพร.๓เขย๑
   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำทัพอปพร.จังหวัดราชบุรี ตั้งกองเกียรติยศฌาปนกิจศพ คุณพ่อย่งจั๊ว แซ่ลี้ ซึ่งเป็นคุณพ่อของ นางอังคณา แซ่ลี้ มังกร ๕๓ และเป็นพ่อตา นายดำรงศักดิ์ ทารการ มังกร๑๑หัวหน้าชุดหน่วยเคลื่อนที่เร็วอปพร.ราชบุรี  โดยที่คุณพ่อย่งจั๊ว แซ่ลี้ มีบุตร-ธิดารวม ๑๓คน เป็นอปพร.เทศบาลเมืองโพธาราม ๓คน รวมทั้งลูกเขย๑คน เป็นอปพร.ในครอบครัวรวม ๔คน ที่น่าชมเชยและยกย่อง มังกร๑ ร่วมกับ ปภ.๓ นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ หน.ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จังหวัดราชบุรี นายอุทัย แสงนุ่ม มังกร๒ และชัยพร บำรุงพงษ์ มังกร๙๙ จึงตั้งกองเกียรติยศในวันนี้ เมื่อ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ไพโรจน์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนwww.magrood.comรายงาน

มังกร๑   นำทัพจังหวัดค่อนร้อยนาย
ตั้งกองเกียรติยศเคารพศพพ่อย่งจั๊ว


    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำทัพอปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายสรกฤช เนตรพรหม ประธานอปพร.จังหวัดกาญจนบุรี นายอุทัย แสงนุ่ม ประธานอปพร.อำเภอบางแพ นายชัยพร บำรุงพงษ์ ประธานอปพร.อำเภอดำเนินสะดวก นายวิไล วงศ์ประเสริฐ ประธานอปพร.อำเภอโพธาราม นางอบ หริวัลลี ตัวแทนอำเภอบ้านโป่ง ส.อบจ.ชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ เลขานุการอปพร.จังหวัดราชบุรี นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมอปพร.๘๕นาย ตั้งกองเกียรติยศเคารพศพ คุณพ่อย่งจั๊ว แซ่ลี้ ซึ่งเป็นคุณพ่อของ นางอังคณา ลี้โชติกุล มังกร๕๓ อปพร.จังหวัดราชบุรี บนความเศร้าโศกของเจ้าภาพ อปพร.มอบเงินช่วย๔ชุด จากสวัสดิการอปพร.จ.ราชบุรี ๓,๐๐๐บาท พวงหรีดดอกไม้สด๑พวง นายสรกฤช เนตรพรม นางแน่งน้อย ประสงค์เงิน มอบเงินช่วยประมาณ ๑๐,๐๐๐บาท โดยนายอุทัย แสงนุ่ม และนายวิไล วงศ์ประเสริฐ เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลากุศลศพวัดโพธิ์ไพโรจน์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนwww.magrood.com รายงาน