1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

สวัสดิการอปพร.2

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบนำกำลังอปพร.ราชบุรี
คารวะศพ แม่จวน บุตรทะยัก  ที่บ้านโป่ง   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี และประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Club Coordination Centre and Learning Center on the Prevention and Mitigation.   ชื่อย่อ  CLPM. นำกำลังอปพร.จังหวัดราชบุรี ตั้งกองเกียรติยศเคารพศพ คุณแม่จวน บุตรทะยัก อายุ๙๖ปี เป็นมารดาของ นางนาตยา ลักษณะจินดา อปพร.เทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มอบเงินสวัสดิการอปพร.จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นการให้กำลังใจกับอปพร.ที่สูญเสียบุคคลากรครอบครัว และเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างอปพร.ด้วยกัน ยามที่อาจ เกิด แก่ เจ็บ และ ตาย เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บ้านเลขที่ ๑๔๖ /๑ ถนนบ้านปลักแรต เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนอปพร.www.magrood.com รายงาน

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ    นำทัพอปพร.
เคารพศพคุณพ่อจำนงค์ ช่างทอง
   ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังกองเกียรติยศเคารพศพ คุณพ่อจำนงค์ ช่างทอง อายุ๘๖ปี เป็นคุณพ่อของ นางสุกัญญา ช่างทอง อปพร.เทศบาลเมืองราชบุรี เสียชีวิตอย่างสงบ นางสุกัญญา ช่างทอง เป็นอปพร.ที่มีคุณงามความดี ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด สมควรที่ตั้งกองเกียรติยศให้ พร้อมกับเงินช่วยเหลือ และพวงหรีดดอกไม้สด โดยมีนางณัฐนา กลิ่นสุข อปพร.เทศบาลเขางู และนางสาวกัลยา หลวงวิเศษ ประธานอปพร.เทศบาลเมืองบ้านโป่งร่วมงานขาวดำวันนี้ด้วย เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ชุมชนศรีมหาธาตุ ราชบุรี 

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ  มังกร๑ ราชบุรี
สูญเสียอปพร.ณัฐพันธ์ บูชาเทียน     
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังอปพร.จังหวัดราชบุรี เคารพศพนายณัฐพันธ์ บูชาเทียน อปพร.เทศบาลตำบลเขางู ถูกมะเร็งในเลือดคร่าชีวิตไปอย่างโศกเศร้า เนื่องจากนายณัฐพันธ์ บูชาเทียน หรือลุงปุ้ย เป็นอปพร.มือดีของเทศบาลเขางู และยังเป็นคนสนิทของมังกร๑ด้วย กองเกียรติยศของอปพร.จังหวัดราชบุรีได้ตั้งเคารพศพอย่างสมเกียรติ ภาพของนายณัฐพันธ์ บูชาเทียน คือภาพขวามือของมังกร๑ที่รูปยกกำปั้น พร้อมกับมอบพวงหรีดสด และเงินช่วยเหลือประมาณ ๑๐,๐๐๐บาท เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดราชสิงขร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนwww.magrood.com รายงาน

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบนำทัพเคารพศพ
บำเพ็ญ วังปลาทอง อสม.กรับใหญ่     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังตั้งกองเกียรติยศเคารพศพ นางสาวบำเพ็ญ วังปลาทอง อสม.ตำบลกรับใหญ่ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต โดยมอบเงินช่วยเหลือจากคณะอปพร.จังหวัดราชบุรี ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นการไว้อาลัยสู่นิรันดรของดวงวิญญาณ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ เขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบนำทัพเคารพศพ
นธนน พูนทรัพย์ อสม.ต.กรับใหญ่
   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังอปพร.จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี นำโดย นายสรกฤช เนตรพรหม ประธานอปพร.จ.กาญจนบุรี ตั้งกองเกียรติยศเคารพศพ นางนธนน พูนทรัพ์ อสม.ตำบลกรับใหญ่ ซึ่งเป็นภรรยา อปพร.ขวัญชัย พูนทรัพย์ อปพร.ตำบลกรับใหญ่ เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ คณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความเศร้าโศก ด้วยการจากไปของคุณแม่ ของภรรยา และอสม.ดีเด่นของชุมชน และได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง เมื่อวันที่๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ วัดห้วยเจริญผล ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


มังกร๑นำทัพอปพร.กองเกียรติยศ
เคารพศพ คุณแม่บุญธรรมมังกร ๖


      
มังกร๑ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำทัพอปพร.เป็นเจ้าภาพงานศพ คุณแม่บุญธรรมของนายวิไล วงศ์ประเสริฐ รองประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ระหัสมังกร๖ โดยตั้งกองเกียรติยศเคารพศพอย่างสมเกียรติ เพื่อการไว้อาลัยต่อบรรพบุรุษผู้วายชนม์ เป็นความซาบซึ้งคลายทุกข์โศกของอปพร.วิไล วงศ์ประเสริฐ เมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ บ้านหนองรี ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนwww.magrood.comรายงาน


ธัมมสัญญ์ -สมเจตน์ -วิรัช -สรกฤช-ประมวล
เคารพศพน้องโจ้ลูกอปพร.นิธิพล สร้อยเกสร
เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ/มอบเงินช่วย/เจ้าภาพ

    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังอปพร.ตั้งกองเกียรติยศเคารพศพ นายสุรพงษ์ สร้อยเกษร ลูกชายนายนิธิพล สร้อยเกษร ประธานอปพร.อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.เขต๒สุพรรณบุรี โดยร่วมกับ นางสมเจตน์ พรหมสุนทร ปภ.จ.สุพรรณบุรี นายเพ็ชร จันอาหาร จนท.ปภ.จ.สุพรรณบุรี นายประมวล โพธิ์หล้า จนท.ชำนาญการศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายวิรัช ศรีบานเย็น ประธานอปพร.จ.สุพรรณบุรี นายสรกฤช เนตรพรหม ประธานอปพร.จังหวัดกาญจนบุรี นายมณเฑียร แก้วพลอย ประธานอปพร.จ.นครปฐม นางกัลยา หลวงวิเศษ ประธานอปพร.ทม.บ้านโป่ง มอบเงินช่วยเหลือ และไว้อาลัยต่อการสูญเสีย เป็นการแสดงศักยภาพของอปพร.เขต๒สุพรรณบุรี เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน