1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

มอบยาผู้ประสบอุทกภัยครั้งที่2

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ จ่าฝูงอปพร.ราชบุรี
ตรวจศูนย์พักพิงต.กรับใหญ่ปล่อยแถว
อปพร.

        
        
        
        

         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำคณะเยี่ยมศูนย์พักพิงวัดห้วยเจริญผล ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ ประธานอปพร.กรับใหญ่ พร้อมกับอปพร.เทศบาลกรับใหญ่ให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์ศูนย์พักพิงที่มีจำนวน ๘๐ คน และเทศบาลกรับใหญ่ให้การดูแลอย่างดี ในโอกาสนี้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้มอบน้ำดื่ม ยาเวชภัณฑ์ ยากันยุง เสื้อผ้า ให้กับผู้พักพิง พร้อมทั้งปล่อยแถวอปพร.ออกปฏิบัติการรักษาความสงบและยาเสพติด โดยเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างเข้มแขงของอปพร.เทศบาลกรับใหญ่ เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๒.๐๐น. ณ วัดหวยเจริญผล ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน