1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ส่งข้าวพระราชทานครั้งที่2

วัดหนองโพร่วมกับจังหวัดราชบุรีและศูนย์ปภ.เขต๒
อปพร.ราชบุรี  นำอาหารพระราชทานสู่ศูนย์พระวรชายาฯ

   
   
   
   
   
   
   

  พระมหาสมคิด อัตถสิทโธ เจ้าอาวาสวัดหนองโพ ร่วมกับ นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรีรักษาการแทนผวจ.ราชบุรี และ นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผวจ.ราชบุรี พร้อมกับนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี และ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง  นายจักกฤษณ์ ลลิตเกียรติสกุล ที่ปรึกษาอปพร.จังหวัดราชบุรี นายพนัตสรรค์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายประมวล โพธิ์หล้า จนท.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายถนอม ศรีจันทร์ จนท.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายชัยพร บำรุงพงษ์ อปพร.ราชบุรี  นายสุรสิทธิ์ ออมสิน อปพร.ทม.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี นายวิเชียร สุพัตตรา อปพร.ทม.อู่ทอง  บรรทุกข้าวพระราชทาน 3,000ชุดของพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ตลิ่งชัน กทม. โดยมอบให้กับ นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และนางสาวกนกกาญจน์ อัจฉรียสุนทร  ผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯซึ่งก่อนเดินทางไปได้รับโอวาทจาก นายณรงค์ พลละเอียด และนายเจน รัตนพิเชฏฐชัย โดยให้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติการฝ่ามวลน้ำมหาศาล เพื่อส่งอาหาร3,000ชุด ได้รับคำชื่นชมและรับโอวาทการทำงานในนามอาสาสมัคร อปพร.จากท่านเกรียงไกร คะนองเดชชาติ ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ สุดท้าย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบได้รายงานสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรี เรื่องศูนย์พักพิงในทุกจุดพักพิง เรื่องการปรุงอาหารพระราชทานจากชาวหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การประสานงานอย่างทุ่มเทของ นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี รักษาการแทนผวจ.ราชบุรี  นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผวจ.ราชบุรี พร้อมกับ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี และ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ผลของการทำงานสำเร็จดีเยี่ยม ขอขอบคุณตลาดศรีเมือง สนับสนุนผักผลไม้จำนวนมาก เป็นการส่งครั้งที่ 2 เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2554 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน