1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

12สิงหาราชินี80พรรษา2555

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ไถ่แม่โค๓ชีวิตถวายเป็นพระราชกุศล

    กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นำโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ร่วมกับคณะกรรมการและที่ปรึกษาประกอบด้วย ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา นางจำปา ฮวดมา นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ นางณัฐนา กลิ่นสุข ด.ต.ชัยกร จิตรคำ นายทองสุข ลาลาด นายวินัย คงนะภา นายสุวรรณ ศรีนาค ฯลฯ พร้อมกับ นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่ นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผู้ช่วย ปภ.จ.ราชบุรี จัดพิธีวันแม่แห่งชาติ ๑๒สิงหาคม๒๕๕๕ โดยมีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ มอบประกาศนียบัตรลงนามโดยผวจ.ราชบุรี ให้กับนางอ่ำ อุ่มเอิบ คุณแม่ดีเด่นกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี มอบเตาเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรดีเด่น มอบตู้อบพลังแสงอาทิตย์ให้กับ๓แม่บ้าน มอบเสื้อสามารถให้กับอาสาสมัครหมู่บ้าน๑๒ท่าน มอบข้าวสารให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและคนป่วย ๒๐๐คน ทอดผ้าป่ามหากุศล และกิจกรรมสุดท้าย ไถ่ชีวิตโคกระบือ๓ชีวิตเพศเมียมอบให้เกษตรกรเยาวชนนำไปเลี้ยงต่อยอด โดยไถ่มาจากโรงเชือด ผุ้สนับสนุนคือ นายกกู้ตระกูล-คุณสิรภัทร ว่องกุศลกิจ ไถ่มาจำนวน๔๐,๐๐๐บาท ถวายเทิดไท้เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ๘๐พรรษา โดยมีประชาชนมาร่วมงาน ๓๕๐คน ณ สำนักงานกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

คลิปVDO
http://youtu.be/sSEG2ItomEE