1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ส่งข้าวพระราชทานครั้งที่12

จังหวัดราชบุรีสนองงานศูนย์พระวรชายากทม.
ประสบความสำเร็จผลิตข้าวครัวพระราชทานฯ

         
         
         
         
          
         
         
         
         
         
         
          
         

          นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี รักษาราชการแทนผวจ.ราชบุรี  พระมหาสมคิด อัตถสิทโธ เจ้าอาวาสวัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นำอาหารพระราชทานจำนวน๓,๐๐๐กล่อง ให้กับผู้แทนพระองค์ นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นผู้แทนพระองค์รับอาหารและแจกอาหารพระราชทานจำนวน ๓,๐๐๐ชุดครั้งที่ ๑๒ และเป็นวันสุดท้าย ซึ่งมีประชาชนชาวตลิ่งชันผู้ประสบอุทกภัยมารับอาหารพระราชทานจำนวนมาก โครงการนี้สนองงานใน  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  โดยให้ตัวแทนจังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด   นายจักกฤษณ์ ลลิตเกียรติสกุล ที่ปรึกษาอปพร.จังหวัดราชบุรี นายพนัตสรรค์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายประมวล โพธิ์หล้า จนท.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายถนอม ศรีจันทร์ จนท.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายสุรสิทธิ์ ออมสิน อปพร.ทม.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี นายวิเชียร สุพัตตรา อปพร.จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้ดำเนินการส่งอาหารพระราชทานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ศูนย์ตลิ่งชัน กทม.มอบอาหารพระราชทานเป็นครั้งที่ ๑๒ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์พระวรชายาฯตลิ่งชัน กทม.สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

                      ชมคลิป VDO
http://youtu.be/Y97RJZRKols