1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ส่งข้าวพระราชทานครั้งที่11

สำนักงานเกษตรราชบุรีร่วมคณะ อบต.หนองโพ
และอปพร.ราชบุรีมอบข้าวพระราชทานครั้งที่๑๑

         
         
         
         
         
         

          นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี รักษาราชการแทนผวจ.ราชบุรี  พระมหาสมคิด อัตถสิทโธ เจ้าอาวาสวัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นำอาหารพระราชทานจำนวน๓,๐๐๐กล่อง ให้กับผู้แทนพระองค์ นางสุปราณี อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นผู้แทนพระองค์รับอาหารและแจกอาหารพระราชทานจำนวน ๓,๐๐๐ชุดครั้งที่ ๑๑ ซึ่งมีประชาชนชาวตลิ่งชันผู้ประสบอุทกภัยมารับอาหารพระราชทานจำนวนมาก เป็นโครงการใน  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  โดยให้ตัวแทนจังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นายมงคล จอมพันธุ์ หัวหนากลุ่มงานเกษตรราชบุรีเป็นผู้รับผิดชอบ มอบอาหารพระราชทานเป็นครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์พระวรชายาฯตลิ่งชัน กทม.สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน