1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ส่งข้าวพระราชทานครั้งที่10

ณรงค์ พลละเอียด    รองผวจ.ราชบุรี
และเจ้าอาวาสวัดหนองโพ นำท้องถิ่น
ท้องที่สหกรณ์โคนมเยี่ยมศูนย์ตลิ่งชัน

         
         
         
         
         
         
         
         
         

           พระมหาสมคิด อัตถสิทโธ เจ้าอาวาสวัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี รักษาราชการแทนผวจ.ราชบุรี นำอาหารพระราชทานจำนวน๓,๐๐๐กล่อง ให้กับผู้แทนพระองค์ นายวัลลพ พลอยทับทิม ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว แจกอาหารพระราชทานจำนวน ๓,๐๐๐ชุดครั้งที่๑๐ ซึ่งมีประชาชนชาวตลิ่งชันผู้ประสบอุทกภัยมารับอาหารพระราชทาน ในพระเมตตาของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  โดยให้ตัวแทนจังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่ง ซึ่งมีนมเด็กจำนวน ๑๐๐หีบ มอบให้เด็กอ่อนและเด็กโต มียาเวชภัณฑ์จากนายจิตเจริญ วิเศษแพทยา อีก๕๐๐ชุด มอบอาหารพระราชทานเป็นครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์พระวรชายาฯตลิ่งชัน กทม.สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

                   ชมคลิป VDO
http://youtu.be/5_fP_dfoLVw