1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อสม.หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ซื้อและมอบสนามกีฬาราคา1,060,000บาทให้หมู่บ้าน       อสม.หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.บ้านบ่อมะกรูด บริจาคเงิน ๑ล้านหกหมื่นบาท ซื้อสนามกีฬาให้กับหมู่บ้าน เพื่อเป็นสนามกีฬาชุมชน ปอดหมู่บ้าน สนามจัดงานปีเจ้าพ่อหลวงรามนามคำแฝง จัดงานทั่วไป และเป็นธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เป็นนวัตกรรมของหมู่บ้าน เมื่อ ๑เมษายน ๒๕๕๐ ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวwww.magrood.com รายงาน