1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

<< <  Page 2 of 116  > >>

Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

เปิดป้ายชมรมอปพร.

อรรณพ เพ็ชรวิเศษ รองอธิบดีกรมปภ.
เปิดป้ายชมรม ศูนย์อปพร.ที่บ่อมะกรูด

    
นายอรรรพ เพ็ชรวิเศษ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พร้อมกับเจ้าหน้าที่อปพร.กลาง เดินทางมาที่ศรช.บ้านบ่อมะกรูด เพื่อเปิดป้าย "ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายณรงค์ กล่อมใจ ผอ.สูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมฯ นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯสำนักงานปภ.จังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งประเทศให้การต้อนรับ เป็นการเปิดป้ายประวัติศาสตร์ชมรมแรกของกรมปภ.ที่มีอปพร.ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นทั้งจุดประสานงาน จุดปฏิบัติงาน จุดรายงาน จุดเผชิญเหตุการณ์ จนสามารถสร้างความหวังและอุ่นใจของประชาชนได้ ในโอกาสนี้ท่านรองอธิบดียังได้ให้เกียรติเปิดป้ายศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการอปพร.จังหวัดราชบุรีด้วย ยังความยินดีของอปพร.ทั้งประเทศ และมอบประกาศเกียรติคุณให้ ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา ด.ต.ชัยกร จิตรคำ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ นายสายรุ้ง โสภา และมูลนิธิสาธารณกุศลธรรมสถาน (สว่างราชบุรี) ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนงานชมรมอปพร.ในพื้นที่ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการ "ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" 63 หมู่7 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.comร ายงาน