1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

<< <  Page 2 of 110  > >>

Apr 30, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Mar 20, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

 รับศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Bomagrood Community Learning Center
  63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
   bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
           Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
              นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
         ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236

 

พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
วัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
www.watsankangpla.com

 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
Thai   Community  News
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการ

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 089-235-0663

 

"รายงานการศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"

ถอดบทเรียนอสฝล.ศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประเทศจีน

    นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวฝนหลวงราชบุรีโปรยลูกไม้ปลูกป่าทางอากาศ

           นสพ.แนวหน้า ลงข่าวฝนหลวงจังหวัดราชบุรีปล่อยนางอายสู่ป่าธรรมชาติ

สำนักข่าวไทย ลงข่าว        ราชบุรีบูรณาการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง

                   นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวอสฝล.พัฒนารันเวย์สนามบินใช้ปฏิบัติการฝนหลวง

                   www.magrood.com ลงข่าวอธิบดีเหินฟ้าปลูกป่าทางอากาศ 

                    หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ ลงข่าวรายงานพิเศษ

            
อาจารย์ พีรพัฒน์  พันศิริ
เยี่ยมศรช.บ้านบ่อมะกรูด

         อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ อาจารย์ประจำวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงพื้นที่ศรช.บ้านบ่อมะกรูด พบพี่เลี้ยงนักศึกษานายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อติดตามผลงานของนักศึกษาทั้ง 8คน ที่มาพ้กและวิเคราะห์ สังเคราะห์หมู่บ้านบ่อมะกรูดในขณะนี้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รายงานว่านักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ศึกษาจากบริบทชุมชน จากอดีตถึงปัจจุบัน รับการสท้อนปัญหา เสนอทางออก ส่งเสริม และจะสนับสนุน โดยมีชาวบ้านมาร่วมจำนวนมาก และ อ.พีรพัฒน์ พันศิริ กล่าวขอบคุณคณะพี่เลี้ยงและแกนนำชุมชน เมื่อ 25 มิ.ย.60 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


หมู่บ้านกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้านบ่อมะกรูด รับรางวัลศูนย์การเรียนรู้ดีเด่น  ปี๖๐


       บ้านบ่อมะกรูด ดังกระเดื่องแผ่นดิน จังหวัดราชบุรีมอบรางวัลศูนย์การเรียนรู้ดีเด่นกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2560

       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ขึ้นรับรางวัลเกียรติยศกองทุนพระราชทาน คือเป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นปี2560 กับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เนื่องจากดำเนินการเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานจากคณะศึกษาดูงานทั้งประเทศ นับเป็นเกียรติประวัติแก่หมู่บ้านบ่อมะกรูด สมาชิกในหมู่บ้านล้วนร่วมยินดี และจะจัดเฉลิมฉลองกับตำแหน่งนี้ รับรางวัลเมื่อ 26 มิถุนายน 2560 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม ราชบุรี ขอขอบคุณ ดร.สุทธิรักษ์ หงสมัติ พัฒนาการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และ นายสำรวล พรหมแก้ว พัฒนาการอำเภอโพธาราม ที่สนับสนุนบ้านบ่อมะกรูดมาโดยตลอดธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
ร่วมงาน20ปี หนังสือพิมพ์ราชบุรีนิวส์ ของ ประวิทย์ ลิ้มจริญ

          นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ผอ.ศักดิ์ชาติ อนุชา นสพ.หลักเมืองราช ผอ.ณุ หลักเมืองราช นายเกษม แก้วบริสุทธิ์ บก.นสพ.ข่าวภาค7 ลุงจุก และผู้สื่อข่าว ส่วนราชการ พ้อค้า ประชาชน และ อ.ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมงานฉลองครบรอบ 20ปี นสพ.ราชบุรีนิวส์ พร้อมวันเกิดคุณประวิทย์ ลิ้มเจริญ เจ้าของและบรรณาธิการ นสพ.ราชบุรีนิวส์ มีมินิคอนเสิร์ตการกุศล ณ.หอประชุมเทศบาลเมืองราชบุรี คืนวันอาทิตย์ ที่ 25 มิ.ย.60 ยิ่งใหญ่ สนุก และได้กุศล ขอให้คุณประวิทย์ ลิ้มเจริญ และทีมราชบุรีนิวส์ มีแต่ความสุข และความสำเร็จ

กลุ่มปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูดประชารัฐ
ขายดีงานส่งสริมการท่องเที่ยวเขาช่องพราน

          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ร่วมงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอโพธาราม ปี2560 โดยนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอดสาร ปลาอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ กุนเชียง ปลาร้าสับ น้ำพริกปลาร้า นำไปขายปลีกและส่ง มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี นายอำเภอโพธาราม เกษตรอำเภอ และส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน มาซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่น เพราะทุกคนชอบทานปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาการพัฒนาชุมชน ม.ราชภัฏนครปฐม 8คนลงพื้นที่จริงอย่างมีส่วนร่วม ในส่วนการขาย และเรียนรู้ด้วยอย่างดี โดยจะขายตั้งแต่ 16-18มิถุนายน2560

ภาพประทับใจ
   คนขายคือแบงค์ทอนตังค์ กับภาพ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี ซื้อปลาร้าอุดหนุนบ้านบ่อมะกรูด ช่างน่าปลื้มจริงๆครับ  ณ สนามการท่องเที่ยววัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
www.magrood.com รายงาน (ขอขอบคุณ นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด)


ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
ประชุมประจำเดือน


          บ้านบ่อมะกรูดราชบุรีที่อมตะไม่มีวันเงียบ ไม่มีวันถูกลืมเลือนวันนี้

          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ยังฟิต ยังเข้มข้นการพัฒนา การแก้ไขปัญหา ร่วมกับนายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำทุกองค์กร กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้าน อสม.อปพร. วิสาหกิจชุมชน ธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ เปิดประชุมประจำเดือนมิถุนายนบ้านบ่อมะกรูดในทุกๆเรื่อง โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชนเก็บข้อมูลหมู่บ้าน การพูดคุยประจำเดือนที่มีส่วนร่วมทั้งสองหมู่บ้านเมื่อ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูดรวมพลแกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดอร่วมกับ
ป่าไม้รบ.3 พุยางร่วมชลประทานและฝนหลวงปลูกป่า๑๐๐ไร่

ฝนหลวงภาคใต้ อาสาฝนหลวงราชบุรี ร่วมป่าไม้ราชบุรีและชลประทานราชบุรีใช้มวลชล 1,500คน ปลูกป่าร้อยไร่สำเร็จ

ราชบุรี 7 มิ.ย.60 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผวจ.ราชบุรี นายสุชาติ บัวบาง หน.หน่วยรักษาป่ารบ.3พุยาง นายประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และคณะทำงาน ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผู้ช่วยนพรัตน์ จั่นสำอางค์ พร้อมอาสาฝนหลวง ร่วมปลูกป่าตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 100ไร่ ในป่าลึกเพื่อสร้างผืนป่าให้เติบโตยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างฝนหลวง ป่าไม้ และชลประทาน โดยใช้มวลชน 1,500คน วันนี้ 7มิ.ย.60 เวลา 10.00น.จากนั้นคณะขึ้นเฮลิค๊อปเตอร์ ตรวจเกษตรแปลงใหญ่ อ่างเก็บน้ำ ผืนป่า และการต้องการใช้น้ำของประชาชน ผลการตรวจปรากฎว่าราชบุรี มีความอุดมสมบูรณ์
ปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูดดังระเบิดโลก
ครูมิ๊งนำนักศึกษาลงชุมชน  เรียนรู้ภูมิปัญญา

           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ และหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ต้อนรับ คณะนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านฆ้อง นำโดย อ.ศรีเมือง บัววัฒนา รวม 30คนศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร ที่ทำจาก ปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด จากภูมิปัญญาวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด เมื่อ 30พ.ค.60 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

เอกพัฒนาชุมชน    ราชภัฏนครปฐม
ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศรช.บ้านบ่อมะกรูด    เข้าสู่คลื่น 4.0

       ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เปิดอ้อมอกอันอบอุ่น ต้อนรับนักศึกษาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 8คน มาลงพื้นที่บ้านบ่อมะกรูด เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิจัยโครงงานมีกำหนด 2เดือน โดยมาพักและทำงานกับชุมชน ในนามบ้านบ่อมะกรูดขอต้อนรับอย่างยินดียิ่ง หวังว่าจะเป็นการสร้างกระบวนคนไปสร้างชุมชนตนเองและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายชื่อนักศึกษาดังนี้
๑.นายวันชนะ บุญนาค ๒.นายธนบุตร แก้วไทรคช ๓.นายโยธิน หมอนวดดี ๔.นายภาณุพงษ์ พฤทธิ์ไกรวัฒน์ ๕.นางสาววรรณวิษา โพธิ์ต้น ๖.นางสาวศิรินาถ เหมือนแก้ว ๗.นางสาวอาทิตยา มหาสังข์ ๘.นายสุรชัย ยิ้มประเสริฐ
     ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และอาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี ผู้ประสานงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ที่ส่งนักศึกษามาฝึกที่บ้านบ่อมะกรูด

 

เครือข่าย  กลุ่มสายธรรมเยอรมัน
เคลื่อนเยาวชน"
ปฏิบัติกรรมฐาน"

               บ้านธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะอาจารย์เชิดจากเยอรมัน 5 ท่าน และเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเสวนาธรรมะ ปฏิบัติธรรม และศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมบ้านบ่อมะกรูด ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูง ขอให้ท่านมีความสุขกับบ้านบ่อมะกรูด และสักการะพ่อปู่นาคราช 19-21พค.60

ธนาคารออมสินเชิญกองทุนบ้านบ่อมะกรูด
สัมมนาสู่ความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน


         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้รับเกียรติจากธนาคารออมสินสาขาโพธาราม ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับภาค 5จังหวัดประกอบด้วย ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งเสริมสมาชิกออกจากเงินกู้นอกระบบ การบริหารกองทุนให้เข้มแข็ง การเพิ่มขีดความสามารถ การกฎหมาย การปิดงบดุล และการบัญชี พร้อมปรับแนวคิดกรรมการ และสมาชิก เมื่อ 18-19พ.ค.60 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ เพชรบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

แกนนำ เครือข่าย อสม.ท่าข้าม
เยี่ยมเยียนศรช.บ้านบ่อมะกรูด


          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด เปิดตำหนักนาคราช และห้องทำงานส่วนตัวมังกร๑ ต้อนรับคณะเครือข่ายอสม.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นำโดย ประธานสุพิศ ทิวาโอกาศทิพย์ ประธานอสม.เทศบาลท่าข้าม พร้อมคณะ ประกอบด้วย น้องแตน น้องเป้า พี่ทวีศักดิ์ พี่ยัง คุณมณี พี่ติ๋ม น้องอัจฉรา และคณะรวม 11ท่าน ในโอกาศนี้บ้านบ่อมะกรูด มอบพระจากพระอาจารย์สินชัย ตรีสุวรรณ จำนวนครบทุกคน รับประทานอาหารกลางวัน โดยมีที่ปรึกษาฝนหลวงราชบุรี คุณกาญจนา เก่งธัญกรรม นำเป็ดตุ๋นมะนาวดอง ปลานิล มาร่วมแจมกันอย่างอบอุ่น และรับของฝากจากพี่น้องท่าข้ามอย่างมากมาย ต่างพบปะพูดคุยสาระทุกข์สุกดิบกันอย่างครึกครื้น เป็นกันเองแบบพี่น้อง เมื่อ 13 พ.ค.60 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน
ศรช.  บ้านบ่มะกรูด
ต้อนรับอบต.บางไผ่

         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับเครือข่ายอบต.บางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นายกยศดนัย สินสมบัติ นายกอบต.บางไผ่ พร้อมคณะ 50ท่าน ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด เรื่องการปฏิบัติการฝนหลวง การแก้ไขปัญหายาเสพติด การอาชีพ การแก้ไขปํญหาความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมซื้อสินค้าชุมชน และทานอาหารร่วมกัน เงินซื้อสินค้าเข้าชุมชน20,000บาท ทั้งปลาร้าปลอดสาร และกุนเชียง หมดหมู่บ้าน ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพ เมื่อ 4 พ.ค.60 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

แกนนำศรช.หมู่บ้านบ่อมะกรูด
ก่อตั้งสวัสดิการกลุ่มไลน์สำเร็จ


         ในที่สุด ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ก็รวมพลังกลุ่มไลน์ครือข่ายอาสาสมัคร ก่อตั้งสวัสดิการกลุ่มสำเร็จ ชื่อกลุ่ม "ชมรมอปพรและเครือข่ายอาสาสมัคร"มีสมาชิกกลุ่ม 85ท่าน มีเงินสวัสดิการที่สมาชิกร่วมกันโอนก่อตั้งกันประมาณกว่า 20,000บาท เจ็บป่วยทุกกรณี นอนโรงพยาบาลเกิน3คืน ช่วย 2,000บาท เสียชีวิตช่วย 4,000บาท เริ่ม 1 พ.ค.60 เรื่องสวัสดิการคือตัวชี้วัดความสำเร็จ ความรัก ความสุข และความมีพลังของเครือข่ายอาสาสมัคร เมื่อ 1 พฤษภาคม 2560 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ สร้างเกียรติประวัติให้กับวงศ์ตระกูล
เป็นตัวแทนฝนหลวงราชบุรีเปิดอาคารฝนหลวงภาคใต้

        เป็นเกียรติประวัติสูงสุดในการทำหน้าที่อาสาสมัครฝนหลวง เมื่อได้รับเกียรติร่วมเปิดอาคารศูนย์ฝนหลวงอาคารแรกของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางทางภาคใต้
       นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดอาคารร่วมกับ ผอ.ประสพ พรหมมา ผอ.สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี พณฯ ท่านจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธี รองผวจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อ 29 เมษายน 2560 ณ กองบิน7 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ธัมมสัญญ์ อุ่มอิบ
สัมมนาจัดการน้ำ

            ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เดินทางเข้าสัมมนาการจัดการน้ำ โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดและวิทยากร ประกอบด้วย ผอ.ประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้ กษ.14จังหวัด อาสาสมัครฝนหลวง14จังหวัด หน่วยงานชลประทาน หน่วยงานอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานปาไม้ หน่วยงานไฟฟ้ากฟผ.หน่วยงานวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ระดมความคิดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กาจัดสรรน้ำ การใช้น้ำอย่างรอบคอบ และการพัฒนาอาสาสมัครฝนหลวงให้มีศักยภาพ เมื่อ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมใดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำบ้านบ่อมะกรูดรับหมายเลขที่๒๓๑
เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก18-4-60

                         


 
      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ประธานอปพร.และประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายนิวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี นางนิทฐา แสวงทอง รองผวจ.ราชบุรีนายณรงค์ ครองชนม์ อดีตรองผวจ.ราชบุรี คุณเกษม แก้วบริสุทธิ์ บก.นสพ.ภาค7 คุณกาญจนา เก่งธัญกรรม รอง.ศคส.ภาคประชาชนภาค7 ท่านประวิทย์ ลิ้มเจริญ บก.นสพ.ราชบุรีนิวส์ ทั้งหมดทุกท่านเป็นที่ปรึกษา อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนชาวฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และตัวแทนชาวอปพร.ทั้งประเทศกราบเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ยิมเนเซี่ยมราชบุรี นับเป็นเกียรติประวัติให้กับองค์กร ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด และครอบครับอุ่มเอิบ อย่างสมเกียรติยิ่ง


ฝนหลวงภาคใต้ และ ปภ.ราชบุรี
ร่วมซ้อมแผนดับไฟป่าระดับโลก

        นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และนายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ รับการประสานงานซ้อมแผนดับไฟป่าราชบุรี โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ร่วมกับ ปภ.จ.ราชบุรีซ้อมแผนดับไฟป่าแก้ภัยแล้งเต็มรูปแบบ

         นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ร่วมกับจังหวัดราชบุรี ฝึกซ้อมแผนดับไฟป่าในพื้นที่ อ.ปากท่อ พร้อมบูรณาการระดมสรรพกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ เผยเตรียมเรียกผู้ที่จุดไฟหาของป่าเข้ามาพูดคุย หากไม่ปฏิบัติตามให้จับกุมดำเนินคดี

          30 มี.ค.60  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายพัฒนะ ศิริมัย ป่าไม้จังหวัด นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ. 3 (พุยาง) นายเดชา เรืองอ่อน รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นางอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายพันธุ์ แก้วนุ๊ย รองประธาน ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ที่ปรึกษา ปลัดกัญจณัฏฐ์ พรมสุวรรณ์ ที่ปรึกษา นายศรคีรี บัวแจ้ง อสฝล. นายนพรัตน์ จั่นสำอางค์ อสฝล.นางจรรยา แก้วนุ๊ย เลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝายปกครองอำเภอปากท่อ หน่วยทหารกองพลพัฒนาที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก สมาชิกอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี หน่อยกู้ชีพ กู้ภัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน สนธิกำลังร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประเภทไฟป่าและหมอกควัน บริเวณหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ. 3 (พุยาง) ตำบลยางหัก อ.ปากท่อ ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกซ้อมการจำลองเกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันขึ้นบริเวณชายเขาประมาณ 500 ไร่ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจวัดค่าหมอกควันในอากาศมีค่าประมาณ 70 ไมโครกรัม ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้จำลองสถานการณ์มีผู้สูดดมหมอกควันเข้าไป ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวออกมาปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีการจำลองสถานการณ์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น อำเภอไปจนถึงระดับจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นผู้บัญชาการสั่งดำเนินการแก้ไขพร้อมช่วยเหลือจนสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนภาคใต้ และนายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ. 3 (พุยาง ) ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตรวจสอบสภาพพื้นที่ทางอากาศ พบว่าบริเวณพื้นที่ทำกินของราษฎรมีกลุ่มควันเกิดขึ้นหลายจุด สาเหตุมาจากมีชาวบ้านจุดไฟเผาพืชไร่ของตัวเองแต่ไม่มีการลุกลามเข้าพื้นที่ป่าแต่อย่างใด โดยนายสุชาติ บัวบาง ได้รายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พบว่าเมื่อวานที่ผ่านมา เกิดไฟป่าขึ้นและลุกลามไหม้ในพื้นที่อีกครั้งประมาณ 20 ไร่ ทางเจ้าหน้าที่พร้อมจิตอาสา และชาวบ้านได้ช่วยกันนำอุปกรณ์เข้าไปดับไฟป่าที่กำลังลุกไหม้สามารถควบคุมไฟป่าได้แล้ว 
          นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกันดำเนินการหลายฝ่ายทั้งหน่วยป่าไม้ ทหาร ท้องถิ่น ทำการฝึกร่วมกันป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ถือว่าประสบความสำเร็จ สิ่งที่ได้คือเจ้าหน้าที่ได้มาร่วมกันประสานงานเพื่อจะได้ทราบจุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น โดยปีนี้มีการระดมสรรพกำลังฝึกซ้อมการปฏิบัติจริง ขณะเดียวกันได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการของฝนหลวงภาคใต้สนับสนุน ฮ.มาร่วมฝึกบินสำรวจในพื้นที่ได้ดูการฝึกการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในภาพรวมด้วย
         หลังจากฝึกเสร็จแล้วจะต้องมาดูจุดที่บกพร่องในการปฏิบัติงานกันอีกครั้ง เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรีเนื่องจากมีพื้นที่ป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ละปีจะเกิดเหตุไฟป่าหมอกควันขึ้นทุกปี สาเหตุส่วนใหญ่มาจากมีคนไปจุด ภาพรวมตอนนี้มองว่าต้องไปแก้ที่ต้นเหตุ แต่ขณะนี้กลับไปแก้ที่ปลายเหตุ เมื่อเกิดเหตุแล้วจึงไประดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ จึงจำเป็นต้องไปหาต้นเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรและมีใครบ้างที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำให้เกิดไฟป่า ก็จะเรียกมาพูดคุย ถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็จะดำเนินการจับกุมดำเนินคดี 
       ส่วนภาพรวมในอนาคตของราชบุรีจะดำเนินการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันรักษาไฟป่าให้มีเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนขึ้นแต่ละพื้นที่ พร้อมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะให้ทางอำเภอเป็นตัวกลางที่จะเชิญชวนประชาชน อาสาสมัครเข้ามาช่วยการระดมการป้องกัน เช่น ทำแนวป้องกันไฟป่า นอกจากนี้จะเชิญชวนบริษัทต่างๆให้ช่วยมาสนับสนุนดูแลเรื่องทรัพยากรป่าไม้ให้มากขึ้น
     อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์ไฟป่าในภาพรวมปีนี้ได้เกิดไฟป่าลุกลามไหม้แล้วเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมที่บริเวณอำเภอปากท่อ และอำเภอบ้านคา ประมาณกว่า 300 ไร่ ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ได้เข้ามาดำเนินการทำฝนหลวงแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ดังกล่าวทำให้เกิดฝนตกลงมาสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนป่า ขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 
//////////////////
พันธุ์ - จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี – ฝ่ายประชาสัมพันธ์อาสาสมัครฝนหลวง จ.ราชบุรี

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจ.ราชบุรี
นำกำลังอาสาสมัครฝนหลวงคารวะศ