1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

<< <  Page 114 of 116  > >>

Nov 19, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 15, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 12, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 11, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 11, 2009
Category: General
Posted by: tjk
วิธีทำมะกรูดสามรสเป็นอาหารหวาน
Nov 9, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดร่วมเสนาธิการทหารเรือสัตหีบไถ่ชีวิตโคกระบือ

เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบเติมบุญใหญ่
ไถ่ชีวิตโค ๔ ชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล

                   
                   
                   
                   
  พลเรือตรี ศุภพงษ์ ศิริสนธิ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอกหญิง นงเยาว์ ศิริสนธิ อาจารย์ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ พร้อมบุตรชาย นายศุภวงศ์ ศิริสนธิ บุตรสาว นางสาวศศิพิมพ์ ศิริสนธิ และ อ.วุฒิรินทร์ เพิ่มกว่าเก่า รอง ผอ.โรงเรียนปากท่อพิทยาคม คุณวรรณา เพิ่มกว่าเก่า บริษัทปางสวนแก้ว จำกัด ไถ่ชีวิตโคแม่พันธ์ ๓ ชีวิต และอุ้มท้องติดแม่มาอีก ๑ ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดราชบุรี มอบให้ธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจนบนปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาทั้ง ๒ พระองค์ โดยมีแกนนำบ้านบ่อมะกรูด นายทองสุข ลาลาด ประธานชุมชน นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และเยาวชนบ้านบ่อมะกรูด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และพลเรือตรีศุภพงษ์ ศิริสนธิ และคณะจะเดินทางมาร่วมพิธีในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อร่วมเป็นพลังสร้างเสริมชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ให้เข้มแข็งยั่งยืนต่อไป เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด