1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

<< <  Page 114 of 114

Oct 31, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Oct 29, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Oct 29, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Oct 28, 2009
Category: General
Posted by: tjk
The news module was installed. Exciting. This news article is not using the Summary field and therefore there is no link to read more. But you can click on the news heading to read only this article.
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดร่วมเสนาธิการทหารเรือสัตหีบไถ่ชีวิตโคกระบือ

เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบเติมบุญใหญ่
ไถ่ชีวิตโค ๔ ชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล

                   
                   
                   
                   
  พลเรือตรี ศุภพงษ์ ศิริสนธิ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอกหญิง นงเยาว์ ศิริสนธิ อาจารย์ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ พร้อมบุตรชาย นายศุภวงศ์ ศิริสนธิ บุตรสาว นางสาวศศิพิมพ์ ศิริสนธิ และ อ.วุฒิรินทร์ เพิ่มกว่าเก่า รอง ผอ.โรงเรียนปากท่อพิทยาคม คุณวรรณา เพิ่มกว่าเก่า บริษัทปางสวนแก้ว จำกัด ไถ่ชีวิตโคแม่พันธ์ ๓ ชีวิต และอุ้มท้องติดแม่มาอีก ๑ ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดราชบุรี มอบให้ธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจนบนปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาทั้ง ๒ พระองค์ โดยมีแกนนำบ้านบ่อมะกรูด นายทองสุข ลาลาด ประธานชุมชน นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และเยาวชนบ้านบ่อมะกรูด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และพลเรือตรีศุภพงษ์ ศิริสนธิ และคณะจะเดินทางมาร่วมพิธีในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อร่วมเป็นพลังสร้างเสริมชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ให้เข้มแข็งยั่งยืนต่อไป เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด