1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

<< <  Page 110 of 113  > >>

Nov 25, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
ยากลางบ้าน แก้ผมหงอก และหัวล้านก่อนวัย
Nov 19, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 15, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 12, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 11, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 11, 2009
Category: General
Posted by: tjk
วิธีทำมะกรูดสามรสเป็นอาหารหวาน
Nov 9, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่๙
 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

 รับศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Bomagrood Community Learning Center
  63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
   bomagroodLC@gmail.com ไลน์ 089-2350663
           Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
              นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
         ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236

 

พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
วัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
www.watsankangpla.com

 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
Thai   Community  News
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 089-235-0663

 

"รายงานการศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"

ถอดบทเรียนอสฝล.ศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประเทศจีน

    นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวฝนหลวงราชบุรีโปรยลูกไม้ปลูกป่าทางอากาศ

           นสพ.แนวหน้า ลงข่าวฝนหลวงจังหวัดราชบุรีปล่อยนางอายสู่ป่าธรรมชาติ

สำนักข่าวไทย ลงข่าว        ราชบุรีบูรณาการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง

                   นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวอสฝล.พัฒนารันเวย์สนามบินใช้ปฏิบัติการฝนหลวง

                   www.magrood.com ลงข่าวอธิบดีเหินฟ้าปลูกป่าทางอากาศ 

                    หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ ลงข่าวรายงานพิเศษ

กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ร่วมงานขาวดำ  พันโท ยุทธชัย วรรณะเรืองศรี

       ในนามของ
1.กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม
2.ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ
3.อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
4.อปพร.จังหวัดราชบุรี
5.สภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
6.ดีเอสไอภาคประชาชน
7.สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
8.เครือข่ายแผนชุมชนจังหวัดราชบุรี
9.หนังสือพิมพ์ภาค7

      นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ พร้อมนายเกษม แก้วบริสุทธิ์ และเครือข่ายร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ พันโทยุทธชัย วรรณะเรืองศรี เป็นคุณพ่อของนายยุทธพล วรรณะเรืองศรี คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลเจ็ดเสมียนและที่ปรึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เมื่อ 15ตุลาคม2560 ณ ศาลาฌาปนสถานวัดเจ็ดเสมียน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน    บ้านบ่อมะกรูด
สร้างชุมชนตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙

         กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดเปิดหลักสูตรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙

        เรียนท่านนายอำเภอโพธาราม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่น นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นายอิสระ ผานาค พร้อมนักศึกษา มรภ.นครปฐม และเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เปืดหลักสูตรเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงดังนี้
1.ทำปุ๋ยคอกชีวภาพโดยใช้มูลสัตว์ เศษใบไม้
2.แปรรูปปลาอบแห้งพลังแสงอาทิตย์
3.สมุนไพรไทย กับการดูแลสุขภาพ
4.ภูมืปัญญาการประดิษฐ์บายสีไทย
5.ผลิตน้ำยาล้างจาน เพื่อการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายครัวเรือน
มีเกษตรกร และชาวบ้านตำบลบ้าน่ฆ้อง ประมาณ 120ครัวเรือนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความดีตามรอยพ่อหลวงในวันนี้ เมื่อ 10ตุลาคม2560 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาตื รายงานจากบ้านบ่อมะกรูด
กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิบบ้านบ่อมะกรูด
เข้ากราบบังคมพระบรมศพฯที่สำนักพระราชวัง

        ข่าวบ้านบ่อมะกรูดวันนี้ 29-9-60

        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นำกลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้าน อสม. อปพร. ทสปช. เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ สำนักพระราชวัง โดยกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และคณะกรรมการสนับสนุนพาหนะ อาหารอย่างดียิ่ง ผู้ประสานงาน ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อ.ขวัญเมือง แก้วขวัญ อ.เรไร ชุนเกษา และอ.หทัยรัตน์ อุ่มเอิบสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ออกอากาศบ้านบ่อมะกรูด

          วันนี้ที่บ้านบ่อมะกรูด 28 กันยายน 2560 รายการ เช้าใหม่  สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ออกอากาศข่าวหมู่บ้านบ่อมะกรูด เรื่องเปลี่ยนป่าช้าเป็นเศรษฐกิจชุมชน หรือป่าชุมชน เพื่อการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อ.หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อ.วินัย คงนะภา อ.ขวัญเมือง แก้วขวัญ นายอิสระ ผานาค ชาวบ้านบ่อะกรูด และนักศึกษา มรภ.นครปฐม ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน คลิบhttps://www.youtube.com/watch?v=9dBT6M1m8-o&app=desktop

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
รับการศึกษาดูงานกลุ่มแกนนำปทุมธานี

        แกนนำปทุมธานี 7 อำเภอ 150ท่าน รุมรัก รุมศึกษาดูงาน และรุมซื้อสินค้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

        ปลัดรุ่งนภา ไตรสารศรี ปลัดปกครองชำนาญการ จังหวัดปทุมธานี นำแกนนำ7อำเภอ 150ท่าน ศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยมี ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน และนักศึกษาการพัฒนาชุมชน มรภ.นครปฐม ให้การต้อนรับ และบรรยายชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ 20 กันยายน 2560 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบพร้อมทีม
ร่วมสัมมนาผู้นำอปพร.ชาติ

           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จ.ราชบุรี นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ เลขานุการ นายเดชธนา จันทร์นาคา อปพร.ทม.รบ.เดินทางเข้าร่วมสัมมนาผู้นำอปพร.ระดับประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมระดับ 76จังหวัดและกทม.กับการเฝ้าระวังความปลอดภัย ภัยธรรมชาติ ภัยจากน้ำมือมนุษย์ จากการก่อการร้าย และยาเสพติด โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมปภ.เปิดงานและบรรยายพิเศษ 18-20 กันยายน2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ปทุมธานี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน 

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลคลองปราบ

       รถด่วนสุราษฎร์ธานีนำเครือข่ายเยี่ยมเยียนหมู่บ้านแห่งความรัก แห่งความสุข และความสำเร็จ

       กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ อ.วินัย คงนะภา นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เยาวชนบ้านบ่อมะกรูด นักศึกษา การพัฒนาชุมชน มรภ.นครปฐม ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลคลองปราบ นำโดย นายวรรณไชย เลี้ยงสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 60ท่าน ศึกษาชุมชนเข้มแข็ง และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อ 13กันยายน2560 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนwww.magrood.comรายงานเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ร่วมก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านฆ้อง

    เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านฆ้องสำเร็จ ประธานสภาเด็กและเยาวชนเป็นชาวบ้านบ่อมะกรูด เพื่อขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ตามยุทธศาสตร์ ความปลอดภัย ความสะอาด และปลอดยาเสพติด เมื่อ 9 / 9 /60 ณ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่๗
ยกพลร่วม สุวรรณ ศรีนาค พัฒนาวัดตำบลบ้านฆ้อง


      เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นำโดยผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ และนักศึกษาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภ้ฏนครปฐม ลงพื้นที่พัฒนาวัดบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม อย่างเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนโครงการความปลอดภัย ความสะอาด และปลอดยาเสพติด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ม.7 ต.บ้านฆ้อง จับมือ อิสระ ผานาค ตัวแทนเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านฆ้อง ดำเนินการสู่การลดปัญหาหมู่บ้าน /ตำบล เมื่อ 8 ก.ย.60 ณ วัดบ้านฆ้อง

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดตกลงให้
ร่วมเทศบาลบ้านฆ้อง ก่อตั้งสภาเยาวชนตำบล

        บ่อมะกรูดวันนี้ เมื่อเด็กและเยาวชนประกาศรวมพลังก่อตั้งสภาเยาวชน

       กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โดยฝ่ายกองการศึกษา ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธาราม เพื่อสนับสนุนท่านนายกประเสริฐ ทองสาด และปลัดสนิท ศรีอุ่นศรี เพื่อให้เยาวชนเป็นศูนย์กลางพัฒนาคนสู่นวัตกรรมอีเล็คโทรนิคในยุคดิจิตอลไทยแลนด์4.0ผลการประชุมประสบความสำเร็จ เด็กและเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด พร้อมแล้วที่จะร่วมกับเทศบาลบ้านฆ้องขับเคลื่อนแบบมีพลัง มุ่งเน้นโครงการตำบลปลอดภัย ตำบลสะอาด และตำบลปลอดยาเสพติดเมื่อ 1ก.ย.60 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

แกนนำบ้านบ่อมะกรูด ธัมมสัญญ์
ประชุมประจำเดือนจังหวัดราชบุรี

           แกนนำหมู่บ้านบ่อมะกรูด นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด มีที่นั่งเกียรติยศประชุมประจำเดือนจังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของจังหวัดราชบุรี เป็นการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารและแลกเปลี่ยน 4ส.คือ 1.สะท้อนปัญหา 2.เสนอทางออกของปัญหา 3.ส่งเสริมในเรื่องที่ดี 4.สนับสนุนการมีส่วนร่วม ในหลักการแผนพัฒนาฉบับไทยแลนด์4.0 เพื่อการพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ เมื่อ 31ส.ค.60 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน


กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
รับรางวัลจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านสีขาว


      เกียรติยศหมู่บ้าน เป็นเกียรติประวัติกองทุนพระราชทาน หมู่บ้านของเรารับรางวัลหมู่บ้านสีขาวกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

        นายวินัย คงนะภา รองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด รับรางวัลจากนางนิทฐาแสวงทอง รองผวจ.ราชบุรี ใน   ฐานะเป็นกองทุนสีขาวกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดผ่านการพิจารณาจาก นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามเมื่อ21สิงหาคม2560 ณ ยิมเนเซี่ยมราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.comรายงาน

เทศบาลท่ายาง เพชรบุรี ๘๐ ท่าน
ศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

      กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลท่ายาง เพชรบุรี สะท้านวงการ

      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นายวินัย คงนะภา นายกฤตนัน อุ่มเอิบ นางสาวอรณี พรหมน้อย นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ต้อนรับ เครือข่ายเทศบาลตำบลท่ายาง เพชรบุรี โดยการนำของนางสาวนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศบาลท่ายาง จำนวน90ท่านศึกษาดูงานการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน และชุมชนเข้มแข็งเมื่อ20ส.ค.60 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนwww.magrood.com รายงาน
แกนนำกลุ่มบทบาทสตรีอบต.กุดจิก
ศึกษาดูงานเข้มแข็ง  บ้านบ่อมะกรูด


        แกนนำสตรีนำโดยนายวีระศักดิ์ ศิลปะ รองนายกอบต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ๘๐ท่าน มาศึกษาดูงานกองทุนพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยมีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นายวินัย คงนะภา นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้การต้อนรับ และบรรยายความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเต็มอิ่ม เมื่อ 18 ส.ค.60 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน

กองทุนแม่ของแผ่นดินคลองหลวง
ศึกษาดูงานกองทุนแม่บ้านบ่อมะกรูด


          กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคลองหลวงปทุมธานี 350ชีวิต นำโดยนายบุญเลิศ เนตรขำ ปลัดอาวุโส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล มาศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ สุวรรณ ศรีนาค วินัย คงนะภา กฤตนัน-นัฐลียา อุ่มเอิบ นางสาวอรณี พรหมน้อย และนักศึกษาการพัฒนาชุมชนมรภ.นครปฐม พร้อมชาวบ้านบ่อมะกรูด ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปอบอุ่น เมื่อ 14 ส.ค.60 ณ กองทุนแม่ของอผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาตื www.magrood.com รายงาน

วันแม่แห่งชาติ
บ้านบ่อมะกรูด

          วันแม่แห่งชาติกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

         นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม นำถุงสิ่งของ10ชุด ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร้อยโทนพนนท์ ศรีอิ่ม นายทหารกองพลพัฒนาที่๑ นางสาวกาญจนา พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชน สท.ภาวินี สามัคคี และคณะเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง คณะเจ้าหน่าที่ รพสต.บ้านเก่า รวมทั้งอสม.นำโดยนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานเยาวชนหมู่บ้าน นายกฤตนัน นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ นำสิ่งของไปมอบให้ผู้ป่วย และ ผู้ยากไร้ จำนวน 10ชุด 10ผู้ป่วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติปี 2560 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน


กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดจัด
ปรับปรุงภูมิทัศน์รับวันแม่แห่งชาติ 2560

         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพพัฒนาปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านรับวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม2560

         กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ได้ปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปรับปรุงถนนรอบศรช.บ้านบ่อมะกรูด ปรับปรุงท่อระบายน้ำ การแปรรูปปลาร้าปลอดสารประชารัฐ ติดธงสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนารับวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาราชินี 2560 โดยนักศึกษาการพัฒนาชุมชนมรภ.นครปฐม เยาวชนบ้านบ่อมะกรูด อปพร. และอสม.สำเร็จลงได้ด้วยดี บ้านบ่อมะกรูดขอขอบคุณทุกท่าน เมื่อ 7-10 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ่อมะกรูด
รวมคนปลูกป่าโครงการ"ฝนหลวงปลูกป่า นำพาราชบุรีเขียว"

        รวมพล
        "ฝนหลวงปลูกป่า นำพาราชบุรีเขียว" โครงการประชารัฐราชบุรี

         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ และนายสุชาติ บัวบาง หัวหน้ารักษาป่ารบ.2 รบ.3 รบ.4 ปลูกป่า 65ไร่ ณ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในงานนี้ นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ดร.จิรายุ คูณพันธ์ ไลออนส์ขวัญเมือง สุรินทร์ บัวน้อย อาสาสาสมัครฝนหลวง พร้อมกับ นักศึกษามรภ.นครปฐม ร่วมปลูกป่าครั้งนี้ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ประชาคมประจำเดือนสิงหาคม 2560

           กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และศรช.บ้านบ่มะกรูด พร้อมกับผู้นำทุกกลุ่ม เปิดประชุมประจำเดือนสิงหาคม2560 โดยมีประชาคมร่วมกับ นักศึกษาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และนักศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้กรรมการหมู่บ้านได้ตอบข้อซักถามบริบทชุมชนอย่างเต็มที่ เมื่อ 6 สิงหาคม 2560 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน


ธัมมสัญญ์ติ้นตันหลั่งน้ำตา
ช่วยชาวประชา"สกลนคร"

        ธัมมสัญญ์หลั่งน้ำตาช่วยชาวประชาสกลนคร

        4ส.ค.2560 ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ประธานอปพร.จ.ราชบุรี ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม และประธานศตส.แห่งชาติ นางนฤมล อาจหาญ พร้อมคณะนักศึกษา มรภ.นครปฐม นำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม จากนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม ผู้ใหญ่นพดล บัวพูลร.ท.นพนนท์ ศรีอิ่ม นางสาวกาญจนา พงษ์ไพบูลย์ จำนวน 1คันรถ10ล้อ และ 2คันปิ๊คอัพ มอบให้ชาวบ้านท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร จำนวน 250ครัวเรือน อย่างทั่วถึง บรรยากาศซาบซึ้งตื้นตันใจ ธัมมสัญญ์หลั่งน้ำตาต่อหน้าผู้ประสบภัย เดือดร้อนแสนสาหัส ขอขอบพระคุณ นายกกู้ตระกูล-สิรภัทร ว่องกุศลกิจ มอบรถ10ล้อ 1คัน รถปิ๊คอีพ1คันสนับสนุนงานช่วยเหลือครั้งนี้

           รายงานท่านนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม เพื่อทราบครับ

          กระผมได้นำข้าวสารอาหารแห้ง 250ชุด พร้อมเสื้อผ้า รวมแล้ว 1คันรถสิบล้อ 2คันรถกระบะ ช่วยผู้ประสบภัยตำบลท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร เป็นที่เรียบร้อยครับ โดยมอบโดยตรงให้กับชาวบ้าน 250ครัวเรือน โดยมีนายอัยการ จำปาราช กำนันตำบลท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร รวมกับผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับและรับมอบ 

สถานการณ์ระดับน้ำในตำบลท่าแร่หลายหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมอยู่ประมาณ1เมตร ในส่วนที่ติดกับบึงหนองหาญ ต้องใช้เรือเป็นพาหนะ คาดว่าถ้าฝนไม่ตกซ้ำ อีก 7วันเหตุการณ์คงปรกติ กระผมขอรายงานผู้บริจาคร่วม
1.คุณกาญจนา พงษ์ไพบูลย์ 10,000บาท
2.นางนฤมล อาจหาญ 10,000บาท
3.นายกู้ตระกูล-นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ สนับสนุนรถขนถุงยังชีพ 2คัน สิบล้อ1คัน กระบะ 1คัน

ผู้ดำเนินการขอรับการสนับสนุน ดังนี้
1.ผู้ใหญ่นพดล บัวพูล
2.ร.ท.นพนนท์ ศรีอิ่ม
3.คุณกาญจนา พงษ์ไพบูลย์
4.นางนฤมล อาจหาญ
5.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ จัดคณะ 16คน และนำสิ่งของมอบให้ผู้ประสบภัยจนเสร็จการ

จึงเรียนมาด้วยความเคารพ

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม
ประธานอาสาสมัครฝนหลวง และประธานอปพร.จ.ราชบุรี

กำนันอัยการ จำปาราช กำนันตำบลท่าแร่ โท