1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

<< <  Page 110 of 115  > >>

Dec 26, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Dec 23, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Dec 23, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Dec 23, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Dec 20, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Dec 20, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
Dec 12, 2009
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่๙
 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด


ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

 รับศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Bomagrood Community Learning Center
  63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
   bomagroodLC@gmail.com ไลน์ 089-2350663
           Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
              นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
         ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236

 

พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
วัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
www.watsankangpla.com

 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
Thai   Community  News
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการ


ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 089-235-0663
 

 

"รายงานการศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"

ถอดบทเรียนอสฝล.ศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประเทศจีน

    นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวฝนหลวงราชบุรีโปรยลูกไม้ปลูกป่าทางอากาศ

           นสพ.แนวหน้า ลงข่าวฝนหลวงจังหวัดราชบุรีปล่อยนางอายสู่ป่าธรรมชาติ

สำนักข่าวไทย ลงข่าว        ราชบุรีบูรณาการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง

                   นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวอสฝล.พัฒนารันเวย์สนามบินใช้ปฏิบัติการฝนหลวง

                   www.magrood.com ลงข่าวอธิบดีเหินฟ้าปลูกป่าทางอากาศ 

                    หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ ลงข่าวรายงานพิเศษ     ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดประกาศรับโฆษณาผลิตภัณฑ์ไลฟ์กรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อย ขอขอบคุณ ดร.ธนกร แสนศรีเลิศ ประธานบริษัทในเครือไลฟ์กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ที่สนับสนุนศรช.บ้านบ่อมะกรูด เปิดดูผลิตภัณฑ์ใน www.lgi.co.th

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำคณะบวงสรวง
สดุดี ๑๑วีรชน วันค่ายแตกบ้านระจัน

        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำคณะร่วมบวงสรวงและรำลึกวันค่ายบ้านระจันแตก เพราะย้อนอดีตรำลึกบุคคลที่เป็นวีรชนผู้กล้า ลุกขึ้นกู้ชาติ กู้แผ่นดิน ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก เดินทางไปรำลึกเมื่อ 6ก.พ.61 ณ อนุสาวรีย์วีรชนบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

บ้านบ่อมะกรูด
ถ่ายทำฝนหลวง


               ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครหลวงจังหวัดราชบุรี ไปถ่ายทำสารคดีทางช่อง5เมื่อวาน 31/1/61 ต้องขอขอบคุณ คุณจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ สำนักอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง และศูนย์วิจัยพันธุ์ปลาน้ำจืดราชบุรี ทั้งสองที่อยู่ตำบลน้ำพุ อ.เมืองราชบุรี และเดินทางไปถ่ายทำเกษตรแปลงใหญ่ไร่สับปะรดที่บ้านคา ขอบคุณ ชนาธิป ชูชัยโชติช่วง และศรคีรี บัวแจ้ง จัดสถานทีการเกษตรแปลงใหญ่ และกราบขอบพระคุณสถานปฏิบัติธรรมวัดช่องลม2สวนผึ้ง ถ่ายทำผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เตรียมออกรายการทางทีวีสีกองทัพบกช่อง5 ส่วนจะเป็นวันไหนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นตัวแทนชาวราชบุรีงานป้องกันการคอรับชั่น
ต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทีมร่วมงานสัมมนา ภาคส่วนต่างๆ ของ จ.ราชบุรี ในการสร้างเครือข่ายคุณธรรมป้องกันการทุจริตในองค์กร ณ.รร.โกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี 9.00น.และ เป็นตัวแทนชาวราชบุรีงานป้องกันการคอรับชั่นต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 31 ม.ค.61

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงราชบุรี  ประสานงาน
ปลูกป่าและปล่อยปลาที่สนามบินโพธารามจังหวัดราชบุรี


อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวิทยาเขตราชบุรี ร่วมกับธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ปลูกป่า 999ต้น ปล่อยพันธุ์ปลา 75,000ตัว ในพิธีได้มอบเสื้อสามารถของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยอธิการบดีกล่าวสดุดี มีรายชื่อขึ้นไปรับดังนี้

๑.นายณรงค์ ครองชนม์ อดีตรองผวจ.ราชบุรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
๒.นายประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้
๓.นางสาวดวงสมร พฤฑฒิกุล หน.กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
๔.นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ หน.ฝ่ายส่งกำลังบำรุงโครงการชลประทานราชบุรี
๕.นายฤกษ์ชัย เพ็ชรคง ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
๖.นายพันธุ์ แก้วนุ๊ย รองประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
๗.นายประวิทย์ ลิ้มเจริญ ประธานสมาคมสันนิบาตรแห่งประเทศไทย
๘.นางจรรยา แก้วนุ๊ย เลขานุการฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
๙.นายวิไล วงศ์ประเสริฐ มูลนิธิสว่างราชบุรี
๑๐.นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
๑๑.นายศรคีรี บัวแจ้ง อสฝล.จ.ราชบุรี
๑๒.นายชนาธิป ชูชัย โชติช่วง อสฝล.จ.ราชบุรี
๑๓.นายสุพจน์ ผู้สื่อข่าวนสพ.แนวหน้า
๑๔.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรีเยาวชนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๑๕๐ ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางสาวนัฐลียา อุ่มเอืบและนายกฤตนัน อุ่มเอิบ ต้อนรับ นักเรียนจาก วัดอ้อมใหญ่ และวัดเทียนดัด 150คน จากการสนับสนุนของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ศึกษาดูงานในการแก้ไข และป้องกันยาเสพติด วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งผู้ใหญ่บ้าน ทั้งแกนนำ และเยาวชนต่างนำเสนอกันอย่างเผ็ดร้อน เมื่อ 20ม.ค.61 ณ ที่ทำการศรช.บ้านบ่อมะกรูด/สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

วิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด
เชิญอ.ประกอบ จันทร์กษม อบรมแปรรูปปลาร้า

        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค พร้อมอ.ประกอบ จันทร์เกษม และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี วิสาหกิจชุมชนอำเภอโพธาราม และวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด เปิดอบรมกรรมการวิสาหกิจบ้านบ่อมะกรูด ผลิตอาหารจากปลาร้าปลอดสาร เพื่อเมนูอาหาร การจัดเก็บ การแปรรูป และการตลาด เคล็ดลับแบบสูตรอาหารสำเร็จตามที่ตลาดต้องการ ขอบขอบคุณเกษตรจังหวัดราชบุรี และเกษตรอำเภอโพธาราม ที่สนับสนุนงานวิสาหกิจปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด 28/12/60

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำอปพร.120นาย
ปล่อยแถววันลดอุบัติภัยทางถนนปี61

          26ธ.ค.60 ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลัง120นาย ร่วมปฏิบัติการปล่อยแถววันอุบัติภัยแห่งชาติ มีท่านชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานปล่อยแถว เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2560-2561 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ  นำคณะDSIภาคประชาชน
ลงพื้นที่ยี่ยมเยียนและทาสีโรงรียนห้วยน้ำหนัก

วิทยากรดีเอสไอภาคประชาชน ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สร้างเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่บ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เรื่องคดีพิเศษ การรักษาป่า ยาเสพติด ค้ามนุษย์ ฉ้อโกง ละเมิดลิขสิทธ์ อิทธิพล แชร์ลูกโซ่ อย่างเผ็ดร้อนตามสไตล์ "ความยุติธรรม พัฒนาคน และพัฒนาชาติ" เมื่อ 20 ธันวาคม 2560 ณ บ้านห้วยน้ำหนัก สวนผึ้ง ราชบุรี ติดตามข่าวใน www.magrood.com สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ

เทศบาลเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด
ศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน


           กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายบุญช่วย คำภักดี นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารจำนวน 60คน ศึกษาการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ 14ธ.ค.60 ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ขอขอบคุณผู้ใหญ่ดุษฎี ม.4บ้านเลือก ที่ช่วยประสานงาน

วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
เปิดตลาดนัดชุมชนและสุขภาพ

          เมื่อคืนเวิร์คช็อปคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด เตรียมการขายสัปรดบ้านคา เป็นสัปรดน้ำหนึ่ง จากเกษตรแปลงใหญ่ ฉ่ำและหวานเจี๊ยบ จากไร่นายศรคีรี บัวแจ้ง เกษตรกรปลูกสัปรดบ้านคา ราชบุรี เรื่มขาย 11.00น.วันนี้ 7ธ.ค.60 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำคณะเครือข่ายของบ้านบ่อมะกรูด
ศึกษาดูงานสมุนไพรแฮร์สปาไทย อ.วงเดือน ยะปัญญา

          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ อ.ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง จิรพัต พรมสุวรรณ์ ณัฐนา กลิ่นสุข แกนนำชาวอาสาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงาน โอทอป ด้านสมุนไทย ภูมิปัญญาสมุนไพร ของอ.วงเดือน ยะปัญญา ได้รับการบรรยายในการดูแลสุขภาพคนที่มีปัญหาทางร่างกายและการบำบัดในทุกๆโรคภัยไข้เจ็บ อ.วงเดือน ยะปัญญา พร้อมเป็นวิทยากร สร้างงาน สร่างอาชีพ สร้างรายได้จากสมุนไพร คณะของเราได้รับการบรรยายความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในสังคมราชบุรี ว่า อ.วงเดือน ยะปัญญา คือภูมิปัญญาบุกเบิกสมุนไพรที่ทุกคนต้องใช้ เมื่อ 4 ธันวาคม 2560 ณ ตรงข้ามตลาดเมืองทองราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
ต้อนรับตูนบอดี้สแลม

             ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี รองพันธุ์-จรรยา แก้วนุ๊ย พร้อมคุณกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษาอสฝล.ฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ กำนันนัฐยุท ร่มโพรีย์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบ้านคา พร้อมสมาชิก ร่วมกับ ผวจ.ราชบุรี และนายอำเภอโพธาราม นายอำเภอบ้านคา ต้อนรับ ตูนบอดี้สแลม และคณะ ในการร่วมบริจาคสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์ 11โรงพยาบาล เมื่อ 2 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

ดร.ณสพน โพธิวิจิตร CCIนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
เยี่ยมธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เพื่อรักษาอาการป่วยเสินเอ็น


            26 พ.ย. 60 ดร.ณสพน โพธิวิจิตร หมอเทวดา cci ร่วมกับพลโท วิเศษ อินทรวงส์สักดิ์และกัญญาภัค อินทรวงส์สักดิ์เยี่ยม ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ พร้อมรักษาเส้นเอ็นขา กระดูกหลัง แบบอาการดีขึ้นทันที และสามารถเดินได้แบบปาฏิหารย์ และการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร cci ณ บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๐วันกองทุนแม่ของแผ่นดินชาติ
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำ๓๔กองทุน ทอดผ่าป่ามหากุศล


         วันกองทุนแม่ของแผ่นดิน๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๐ บ้านบ่อมะกรูดร่วมครือข่ายทอดผ้าป่ามหากุศลถวายเเป็นพระราชกุศล
          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมเครือข่าย ๓๔กองทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ทอดผ่าป่าวัดแจ้งเจริญ ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี มื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ร่วมฝนหลวงราชบุรีช่วยน้ำท่วมยางหัก


            น้ำใจฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ระดมช่วยประชาชนยางหักปากท่อราชบุรี

            ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และประธานอสฝล.ฝนหลวงราชบุรี คุณกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษา ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ และนพรัตน์ จั่นสำอางค์ นางสาวนิภาวรรณ ติ่งทอง อสฝล.ราชบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านติดอยู่ในเกาะสพานขาด 15ครอบครัว นำข้าวสาร น้ำดื่ม และผ้าห่ม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทันที พร้อมท่านนายกเสน่ห์ แคนเพ็ชร กำนันมาโนช และปลัดชนันชิดา พรมสุวรรณ์ อีกยังช่วยผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อีก 5รายเพื่อบำรุงขวัญราษฎร ด้วยหัวใจผู้ช่วยงานพระบิดาฝนหลวง น้ำท่วม ภัยแล้ง ไม่สามารถหยุดยั้งการทำงานใต้เบื้องยุคลบาทเสด็จพ่อ ร.9 ได้ด้วยศาสตร์พระราชาฝนหลวง ระดมความช่วยเหลือ เมื่อ 22พ.ย.60 ณ ม.3 / ม.5 ต.บ้านไทยประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ขอขอบพระคุณ ท่านมานิต นพอมรบดี ท่านสว.เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ ส.ส.บุญยิ่ง นิตืกาญจนาและนายกเอกชัย กลิ่นสุคนธ์นายกอบต.ดอนตะโก และสจ.แค้มป์
ที่สนับสนุมฝนหลวงจังหวัดราชบุรีมาโดยตลอด

กรมฝนหลวง และการบินเกษตร
ประกาศธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้รับ
อาสาสมัครดีเด่นภูมิภาคภาคใต้

       กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันพระบิดาฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พร้อมพิจารณา ๕ อาสาสมัครดีเด่น ๕ภาค โดยภาคใต้นั้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตรประกาศเป็นทางการว่า นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภูมิภาคภาคใต้ นับเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล"อุ่มเอิบ"รับโล่รางวัลและปีกพิเศษพระราชทาน เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
วันพระบิดาฝนหลวงแห่งชาติ๑๔พฤศจิกายน๒๕๖๐
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ตัวแทนประชาราษฎร์วางพานพุ่ม

          กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเเกษตรและสหกรณ์ ประกาศและเรียนชิญ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ วางพาพุ่มสดุดีพ่อหลวงรัชกาลที่๙ ณ ศูนย์ราชการ

          นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนองคฺกรอสาสมัครและประชาชนทั้งประเทศวางพานพุ่มราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบวรนาถบพิตร รัชกาลที่๙ เพื่อถวายพระเกียรติและพระปรีชาสามารถในศาสตร์พระราชาฝนหลวงแห่งพระบิดา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ส่วนราชการ อาสาสมัคร และประชาชน ๕,๐๐๐คน)

14 พฤศจืกายน วันพระบิดาฝนหลวง
ประธานฝนหลวงวางพานพุมที่ราชบุรี

      อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายพระราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบวรนาถบพิตร ศาสตร์พระราชาฝนหลวงแห่งชาติ

        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นำที่ปรึกษา คณะทำงานและอาสาสมัครฝนหลวงวางพานพุ่มถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบวรนาถบพิตร ในวันพระบิดาฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารยิมเนเซี่ยมราชบุรี


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ   รับพระราชทาน
ปีกฝนหลวงพิเศษในหลวงรัชกาลที่๙

     บ้านบ่อมะกรูดน้อมรับพระมหากรุณาธิคุณตระกูลอุ่มเอิบรับปีกพระราชทานพิเศษ
     กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกาศว่า นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้รับพระกรุณาโดยพระบรมราชานุญาตมอบปีกฝนหลวงพิเศษ เป็นลำดับที่ ๔๗๙๒ เนื่องในวันฝนหลวงแห่งชาติ วันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ร้อยวันแห่งความอบอุ่น   เป็นร้อย
แห่งความรักและร้อยความผูกพัน

                ร้อยวันที่อบอุ่น เป็นทุนร้อยแห่งรักและร้อยผูกพัน

    กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด รับนักศึกกษา การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 10คน ร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับชาวบ้านบ่อมะกรูด ร่วมพัฒนาระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับจังหวัด อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประทับใจ นำความรู้อย่างศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการจุดประกายต่อเกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป บัดนี้ครบกำหนดลงพื้นที่จำนวน 100วันแล้ว บ้านบ่อมะกรูดต้องส่งกลับสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกลับสู่อ้อมอกของครอบครัว อ.ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ อาจารย์พี่เลี้ยง ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อาจารย์อุปถัมภ์ อ.วินัย คงนะภา และหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อาจารย์ผู้ช่วย ต่างพร้อมใจกันส่งลูกศิษย์กลับ ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนจงประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ของการพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ เมื่อ 10พ.ย.60

กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธารามประชุม
ระดมจัดเเตรียมทิศทางวันกองทุน ๒๕พย.๖๐

        10พ.ย.60 เวลา 10.00น.เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเปิดประชุมเรื่องการจัดผ้าป่าวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน 25พ.ย.60 ณ วัดแก้วเจริญ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ตามรายละเอียดที่สรุปมาแล้ว ในโอกาสนี้ ได้ต้อนรับ ท่านปฏิพัทธ์ พวงแก้ว พัฒนาการอำเภอโพธารามคนใหม่ ทุกท่านมีความยินดี และจะทำงานกับท่านจนสุดความสามารถ ครับ ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก กรรณิกา ณ บางช้าง

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำศาสตร์พระราชาฝนหลวง
บรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี2561-2564

      ประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี 2561-2564 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำเรื่องศาสตร์พระราชาฝนหลวงเข้าสู่แผนพัฒนาเรื่องเกษตรสีเขียว เรื่องการทีองเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องภัยแล้ง และเรื่องการจัดการน้ำ

เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
จัดพิธีลอยกระทงกลางน้ำขอขมาแม่พระคงคา

       เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับนักศึกษามรภ.นครปฐม โดย ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค กลุ่มอสม.นำโดย อ.เรไร ชุนเกษา อ.ขวัญเมือง แก้วขวัญ และ อสม.ดีเด่น อสม.หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ผู้ช่วยสุมาลัย สันติภูมิโพธา จัดงานวันลอยกระทง อนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง จัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่มกันอย่างสนุกสนาน คนปลื้มสุดๆ ประธานกองทุนหมู่บ้านธัมมสัญญ์ อุ่มอิบ  เมื่อ 3 พ.ย.60 ณ บ้านบ่อมะกรูด

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
สร้างแกนนำรุ่นใหม่ใช้เกษตรพอเพียง

            กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และผู้ใหญ่บ้านดีเด่นปี58 ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค จัดอบรมวิถีชีวิตพอเพียงตามรอยพ่อหลวง โดยมีนักศึกษาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน และเกษตรกรตำบลบ้านฆัองทั้ง10หมู่บ้าน หลักการคือร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมการตัดสินใจ ร่วมกันวางแผน และร่วมประเมินผล การเรียนรู้วันนี้ ประกอบด้วย การทำสบู่ การปลูกสมุนไพร การทำปุ๋ยคอกชีวะภาพ การแปรรูปอาหารน้ำพริกปลาร้าปลอดสาร ปลาร้าทรงเครื่อง ปลาร้าอบแห้ง และการผลิตบายศรีแบบโบราณ และการทำกระทงจากใบกล้วย ทั้งหมดคือ การลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน เพิ่มรายได้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ พร้อมอาหารปลอดสาร บ้านบ่อมะกรูดวันนี้พร้อมแล้ว ครัวไทย สู่ครัวโลกนวัตกรรมปลอดสารพิษ เมื่อ 31ตุลาคม2560 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด


ประชาชนจิตอาสาบ้านบ่อมะกรูดทั้ง  ๒ หมู่บ้าน
ปฏิบัติงานวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพ่อร.๙

       ประวัติศาสตร์ต้องจารึก วันนี้ประชาชนจิตอาสามาจาก
       ลูกเสือชาวบ้าน
       อสฝล.(ฝนหลวง)
       อปพร.
       อสม.
       อส.พมจ
       ทสปช.
       ชรบ.
       และประชาชน่ทั่วไป มาเป็นอาสาสมัครเฉพาะกิจ ได้รับพระราชทานหมวก เสื้อ ผ้าพันคอ บัตรประจำตัว บัตรติดหน้าอก และผ้าคล้องแขนไว้ทุกข์ พร้อมถวายความเป็นจิตอาสาพระราชทาน
        กระผม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางสาวเรไร ชุนเกษา นางบุญธรรม เพ็งพิน นางสวรินทร์ กูพตรา นางขวัญเมือง แก้วขวัญ นางสุมาลัย สันติภูมิโพธา นายมาโนช ชายา นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประชาชนจิตอาสา จากบ้านบ่อมะกรูด 63 ม.7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรีประจำจุดคัดกรอง ณ วัดเขาช่องพราน อ.โพธา