Categories: General
      Date: May 29, 2018
     Title: บ้านบ่อมะกรูดกับเครือข่าย


บ้านบ่อมะกรูดกับเครือข่าย
ภาคประชาชนคนสร้างอาชีพ

      บ้านบ่อมะกรูด กับภาพชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกับสังคม ต้องอยู่เพื่อรับผิดชอบตนเอง ครอบครัว และสังคมประเทศชาติ เราต้องฝ่าอุปสรรคปัญหาในทุกๆนาทีนี้ให้ได้ เพราะนายคือยอดคนสองแผ่นดิน