Categories: General
      Date: Apr 28, 2018
     Title: ฝนหลวงบินตรวจแปลงกษตร


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ร่วมกับส่วนราชการ
บินหนือฟ้าท้ามัจจุราชตรวจการเกษตร

         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายนวพจน์ ปานโต ผู้ประสานงานการเกษตรกรจังหวัดราชบุรี นายเทวินทร์ นรินทร์ หน.กษ.รบ. นายสุชาติ บัวบาง หน.หน่วยรักษาป่ารบ.3(พุยาง)นายวีรชาติ สุขรัตนไชยกุล นักวิทยาศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายณรงค์ชัย นามศร นายช่างชลประทานราชบุรี นางสาวกชพร มณีเนตร ผช.หน.รักษาป่ารบ.3 และนายกฤตนัน อุ่มเอิบ ผช.บรรณาธิการ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ ขึ้นบินสำรวจพื้นที่การเกษตร อ่างเก็บน้ำ ผืนเกษตรแปลงใหญ่ สำรวจป่าไม้ และชาวเกษตรราชบุรี พร้อมเตรียมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล ผลการปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนชื่นชอบในเกณฑ์ดีมาก เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการใช้น้ำในทุกพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน)