Categories: General
      Date: Apr 22, 2018
     Title: กองทุนแม่รับบิณฑบาตรสามเณร


กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง
ร่วมกับพระวิสุทธิ์ วิสุทธิโกรับบิณฑบาตรสามเณรภาคฤดูร้อน


        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดย ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุน ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางสาวเรไร ชุนเกษา และ สุมาลัย สันติภูมิโพธา จัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 61สามเณร จากศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธาราม ซึ่งมี พระอาจารย์วิสุทธิ์ วิสุทธิโก เป็นผู้ดูแล ถือว่าเป็นสิริมงคลต่อองค์กรกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในเทศกาลวันสงกรานต์2561