Categories: General
      Date: Apr  8, 2018
     Title: วิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอดสารเปิดขายศูนย์ราชการ


เปิดบูธวิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอดสาร
บ้านบ่อมะกรูดเปิดจำหน่ายศูนย์ราชการ


        วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด สร้างสีสันงานวิถีเกษตรทวาราวดี2561 ณ ศูนย์ราชการ กทม. นำปลาร้าปลอดสาร กุนเชียง หมูแผ่น หมูหยอง 28-30 มี.ค.61 ขอขอบคุณเกษตรจังหวัดราชบุรี เกษตรอำเภอโพธาราม ที่สนับสนุนหมู่บ้ารราตลอดมา