1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

เพลงค่าน้ำนม

Oct 31, 2011

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รายงานสถานการณ์ รักษาการผวจ.ราชบุรี ณ ศูนย์พักพิงหนองโพ-ค่ายหลวงบ้านไร่


Category: General
Posted by: tammasan
นายณรงค์ พลละเอียด      รองผวจ.ราชบุรี
นำคณะสื่อเยี่ยมชมศูนย์หนองโพ-ค่ายหลวงบ้านไร่

     
     
     

     นายณรงค์ พลละเอียด รักษาราชการแทนผวจ.ราชบุรี นำคณะสื่อออกเยี่ยมศูนย์พักพิง ทั้งศูนย์วัดหนองโพและศูนย์ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม เพื่อให้เห็นความพร้อมรับผู้อพยพทั้งด้านที่อาศัย คณะอปพร. อาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องปฐมพยาบาล ห้องน้ำ น้ำดื่ม และการติดต่อ-สื่อสาร โดยมีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำเสนอสถานการณ์ในทุกๆด้านของการช่วยเหลือผู้อพยพ โดยตั้งกองกำลังอปพร.เป็นศูนย์รวมที่วัดหนองโพ มีอปพร.เข้าเวร มีรถโมบาย ๕ คันและพร้อมแก้ไขด้านการขนส่งอย่างเต็มที่ ซึ่งคณะรักษาการผู้ว่าฯได้เข้าพบพระเกจิวัดหนองโพ พระมหาสมคิด อัตถสิทโธ เพื่อขอคำแนะนำและเข้าถึงสถานการณ์ เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน