1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

เพลงใครหนอ

Aug 19, 2010

คลิปรองณรงค์ พลละเอียด ติดตามงานวิสาหกิจ


Category: General
Posted by: tammasan

รอง ณรงค์ พลละเอียด   เดินเครื่องเปิด
อาคารร้านค้าวิสาหกิจ รังสรรค์ กองเงิน
ร่วมเครือข่าย ชงRC Shopสู่ตลาดสากล


                                       
                                       

นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี นายมงคล เจียมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกร เปิดประชุมคณะกรรมการเพื่อแจ้งให้ทราบเรื่องการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการค้าวิสาหกิจชุมชน การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานร้านค้าวิสาหกิจชุมชนและการเลือกตั้งคณะกรรมการร้านค้าวิสาหกิจชุมชน
     ที่ประชุมรับรองคณะกรรมการร้านค้าวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี หรือ RC Shop ย่อมาจาก Ratchaburi Community Enterprise Shop โดยการนำของ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการและกรรมการ ๙ท่าน
      ที่ประชุมรับรองให้คณะกรรมการร้านค้า RC Shop เปิดอาคารสำนักงานวันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๕๓ และให้เกิดการบริหารการจัดการอาคาร สำนักงาน ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจและการเกษตรต่อเนื่อง ภายใต้สินค้าราคาถูก เกษตรปลอดภัย สายใยรักจังหวัดราชบุรี
      ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินการร้านค้าชุมชน เช่นที่ปรึกษาการตลาด ด้านบริหารการจัดการธุรกิจ ด้านภาคีเครือข่ายภาครัฐ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านระบบควบคุมภายใน และในโอกาสนี้ที่ประชุมยังเชิญเจ้าหน้าที่สรรพากรมาให้ความรู้ความเข้าใจ ในการบริการด้านเก็บภาษีต่างๆ เป็นที่เข้าใจ ซึ่งในการประชุมนั้น ได้สอบถามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าวิสาหกิจชุมชน โดยที่ประธานร้านค้าRC Shop นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ สรุปเป็นขั้นตอน Power Point นำเสนอให้ที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี