1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หมาบราซิล

Sep 5, 2018

ศรช.บ้านบ่อมะกรูดร่วมฝนหลวงปลูกป่าที่อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง


Category: General
Posted by: tammasan

       ศาสตร์พระราชากับการปลูกป่าของฝนหลวง

     ณฐพล อุ่มเอิบ ประธานอส.ฝนหลวงจ.รบ.และ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นำชาวบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ นายวีรัส ประเสรษฐโฐ รองผวจ.ราชบุรี นายปนิธิ เสมอวงค์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายวีรพล สุดชาฎา ผอ.ใศนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ ตัวแทนโครงการชลประทานราชบุรี นายสุชาติบัวบาง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่ารบ.3 นายพันธุ์-จรรยา แก้วนุ๊ย รองประธานฯ ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง ที่ปรึกษา ศรคีรี บัวแจ้ง สิรภัทร ว่องกุศลกิจ สุรินทร์ บัวน้อย ณัฐนา ศรีขวัญ อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ชนาธิป ชูชัยโชติช่วง นพรัตน์ จั่นสำอางค์ สุรินทร์ บัวน้อย เคลื่อนทัพอาสาสมัครฝนหลวง และอาสาสมัครอปพร.ปลูกป่าไม้ยืนต้นตามศาสตร์พระราชาฝนหลวงสำเร็จแล้ววันนี้ 30ไร่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง