1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Aug 9, 2018

กรมอุตุนิยมวิทยาเยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด


Category: General
Posted by: tammasan

กรมอุตุนิยมวิทยา
เยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด

           อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และ เกษตรกรบ้านบ่อมะกรูด รับการตรวจเยี่ยม การส่งเสริมด้านข่าวสาร พร้อมรับฟังความคิดเห็น การศึกษาเรียนรู้ทุกมิติ และศึกษาการเกษตรบ้านบ่อมะกรูด มีนายณฐพล อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน นำตรวจเยี่ยม คณะกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบด้วย
1.น.ส.โสธรัตน์ อินสว่าง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ ผอ.ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
2.นายเทวินทร์ โจมทา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ
3.นายอนุรัตน์ ศฤงคารภาษิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ
4.น.ส.อภันตรี ยุทธพันธ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ
5.ผอ.เชิดศักดิ์ ม่วงคุ้ม ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี
6. นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 
7.อ.ธัญญาภรณ์ ศรีศักดา
9.อ.นฤมล อาจหาญ พร้อมอสฝล.จ.ราชบุรี และเกษตรกรชาวบ้านบ่อมะกรูด ให้การต้อนรับและเรียนรู้เกษตรแผนใหม่ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อ 8 ส.ค.61 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด (สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ