1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยอบต.หนองไผ่แบน

Aug 4, 2018

อบรมฝนหลวงรุ่นพิเศษ


Category: General
Posted by: tammasan

ฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
เจ้าภาพอบรมรุ่นพิเศษ

       นายปนิธิ เสมอวงศ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานการอบรมอาสาสมัครฝนหลวงรุ่นพิเศษ นายวีระพล สุดชาฎา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นายณฐพล อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายพันธุ์ แก้วนุ๊ย รองประธานฯ นางจรรยา แก้วนุ๊ย เลขานุการนายศรคีรี บัวแจ้ง อสฝล.เกษตรแปลงใหญ่ ร่วมต้อนรับคณะอาสาสมัครฝนหลวง 3ภาค คือภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ที่เดินทางมาอบรมภาคพิเศษ ในการนี้ นายณฐพล อุ่มเอิบ ได้บรรยายพิเศษให้กับคณะอบรมอย่างมีประสบการณ์ และองค์ความรู้ต่างๆ เมื่อ 2 ส.ค.61 ณ เรือนสำราญรีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี