1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยอบต.หนองไผ่แบน

Jul 23, 2018

ศาสตร์พระราชาฝนหลวงปลูกไม้ยืนต้น


Category: General
Posted by: tammasan

ศาสตร์พระราชาฝนหลวงปลูกป่า
ตันไม้ยินต้น ณ วัดถ้าสองโตทอง

          นายปนิธิ เสมอวงศ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานการปลูกป่าไม้ยืนต้นตามศาสตร์พระราชา โดยผู้ดำเนินการประกอบด้วย นายวีระพล สุดชาฎา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นายณฐพล อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายพันธ์-จรรยา แก้วนุ้ย รองประธาน นายสมาน พรหมน้อย อสฝล.อ.จอมบึง นายสุชาติ บัวบาง หน.หน่วยป้องกันและรักษาป่า รบ.3 (พุยาง) พร้อมผู้ช่วย นางสาวกชพร มณีเนตร และ นางสาวสมถวิล แช่มสะอาด ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่เกรียงศักดิ์ รับศิริ พร้อม หน.ประดุง จิตระออน หน.สวนรุกชาติถ้ำจอมพล โดยการสนับสนุนของ พระครูภาวนา (หลวงพ่อกุ้ยไฮ้) วัดุถ้ำสิงโตทอง มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 600คน ปลูกป่า 30 ไร่เสร็จสมบูรณ์ และปล่อยปลา27,000ตัว เมื่อ 20 ก.ค.61 ณ วัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ท่านพิธีกรกิตติมศักดิ์ พันเอกนิคม อินทร์เพ็ชร และท่านฤกษ์ชัย เพ็ชรคง

ขอบคุณ ดร.สาคร ช่วยดำรงค์ และคณะครู-นัดเรียน โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา ผู้ประสานงานการข่าว นายพันธ์-จรรยา แก้วนุ๊ย น้ำดื่มจาก อกม.ฉิม สวนผึ้ง