1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อปพร.ทอดกฐิน๓๓๐วัด

Jun 28, 2018

วันยาเสพติด


Category: General
Posted by: tammasan

ณฐพล อุ่มเอิบ     ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
นำกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธารามร่วมงานจังหวัดราชบุรี

      กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธารามร่วมงานวันต้านยาเสพติดที่อาคารราชบุรีเกมส์ โดยนายณฐพล (ธัมมสัญญ์)อุ่มเอิบ นำทัพประกอบด้วย 
นายปรีชา ชูชื่น
นายสันต์ บัวโรยวิถึ
นายฤกษ์ชัย เพ็ชรคง
นางกรรณิกา ณ บางช้าง
นายมณเฑียร สุขอร่าม
นางสาวเมฑกา วงษ์วานิช
นางวัชรีพร อุ่มเอิบ
นายกฤตนัน อุ่มเอิบ
นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ
นายปรีชา ฉัตรจินดา
นายสมชาย ทรัพย์อยู่
นายทวีพงศ์ ชานาง
นายชยกร แฉล้มนงนุช
นางมุกตาภา แฉล้มนงนุชและ นายวินัย คงนะภา เป็นการเข้าร่วมอย่างสมศักดิ์ศรีกองทุนแม่ของแผ่นดินปฏิบัติการพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด โดยมีผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน 26มิ.ย.61 ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรีเกมส์