1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

สรุปผลวันต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด๒๖มิถุนายน๒๕๕๕

Jun 25, 2018

ฝนหลวงผงาดฟ้า


Category: General
Posted by: tammasan
ฝนหลวงราชบุรีผงาดฟ้า
ครวจสอบพื้นที่แก้ภัยแล้ง

สรุปข่าวประจำวันอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี 20มิ.ย.61

         นายวีระพล สุดชาฎา ผอ.ศปต.และคณะประกอบด้วยคุณแทนไทร์ พลหาญ เลขานุการเมย์ ตรวจเยี่ยมอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปจาก ณฐพล อุ่มเอิบ ประธานอสฝล.จ.ราชบุรี พร้อมกันนี้ นายสุชาติ บัวบาง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่ารบ.3 นายฤกษ์ชัย เพ็ชรคง ที่ปรึกษาฝนหลวงจ.ราชบุรี นายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ นายพันธุ์-จรรยา แก้วนุ๊ย นายสุจินต์ นฤภัย นายศรคีรี บัวแจ้ง ผู้ใหญ่สมาน พรหมน้อย นายสมชาย ทรัพย์อยู่ นายปรีชา ฉัตรจินดา และนายนพรัตน์ จั่นสำอางค์อสฝล.จ.ราชบุรี รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงานที่ผ่านมาและที่กำลังปฏิบัติ โดยมีมังกร๑ สรุปสุดท้าย พร้อมกับมอบผลไม้เป็นที่ระลึกให้กับ ผอ.ศปต.คนใหม่ ณ สำนักงานชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง อ.เมือง จ.ราชบุรี (ขอขอบพระคุณ ท่านจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ ที่สนับสนุนสถานที่ เครื่องดื่ม)