1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อสม.บ้านบ่อมะกรูดสัมมนาเอดส์ และการจัดการสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุ

Apr 28, 2018

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดเปิดโรงทานที่วัดอโศการาม


Category: General
Posted by: tammasan

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ร่วมครอบครัวและเพื่อน
เปิดโรงทานวัดอโศการามจ.สมุทรปราการ

         กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธาน ร่วมกับ คุณโอฬาร-จินตนา แฉล้มนงนุช มาร่วมพิธีบวชพราห์มที่วัดอโศการาม(ท่านพ่อลี) สมุทรปราการ และร่วมเปิดโรงทานเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ ขออุทิศผลบุญมายังเพื่อนๆของข้าพเจ้า มายังบิดา-มารดา เจ้ากรรม นายเวร เจ้าทุกข์ เจ้าโศก เจ้าโรค เจ้าภัย เพื่อความสุข ความสำเร็จ ทั่วกาลนานเทอญ เมื่อ 25 เม.ย.61 สาธุ สาธุ สาธุ