1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กฐินเอื้ออาทร๓๓๐วัดณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร จังหวัดลำพูน

Mar 19, 2018

กองทุนแม่เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม


Category: General
Posted by: tammasan
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
เปิดปฏิบัติธรรมนังวิปัสสนา-กรรมฐาน

    วันที่ 17 มีนาคม 2561เวลา18.30 น.

    กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ พระอาจารย์วิสุทธิ์ วิสุทธิโก จัดอบรมธรรมะ การสวดมนต์พระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร พร้อมนั่งวิปัสสนากรรมฐาน และการแผ่เมตตา ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในนามของชาวบ้านบ่อมะกรูด ขออนุโมทนาบุญมายังทุกๆท่านด้วยความเคารพ

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ผู้ประสานงานญาติธรรมประจำศูนย์ฯ โทร.089-2350663