1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Mar 2, 2018

กองทุนแม่ของแผ่นดินไถ่ชีวิตโคกระบือ


Category: General
Posted by: tammasan

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล


        วันนี้ 25ก.พ.61เวลา 10.30
       กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดย ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ คุณภิญญาพัชญ์ พูลสวัสดิ์ คุณวนิดา ยินดีภพ คุณประมวล ช้างพลาย คุณธัญญาภรณ์ ศรีศักดา คุณจินตนา-โอฬาร แฉล้มนงนุช ครูอัฏฐพร รัตนอุดม และตระกูลอุ่มเอิบ ทำพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ 1ชีวิต ถวายภัตราหารเพล แต่พระอาจารย์จากผาสุกวนิช สมุทรสงคราม ถวายสังฆทาน รับการเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ถือเป็นการทำบุญใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ.ศรช.บ้านบ่อมะกรูด (กราบพระอาจารย์สำนักผาสุกวินิช ทั้ง 3 พระอาจารย์ ขอให้ท่านเจริญในธรรม)