1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยบางบัวทอง

Mar 2, 2018

กองทุนหมู่บ้านต่อยอดไทยนิยมยั่งยืน


Category: General
Posted by: tammasan

บ้านบ่อมะกรูดประชุม
ไทยนิยมยั่งยืน 2561


         กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ต่อยอดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน

         นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และ กองทุนหมู่บ้าน นายสุวรรณ ศรี นาคผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗ บ้านบ่อมะกรูด กำนันสยาม มุกดา กำนันตำบลบ้านฆ้อง พร้อมด้วยปลัดอาวุโส ตัวแทนส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการไทยนิยมยั่งยืน มีประชาชนมาร่วมเสนอโครงการคับคั่ง และสรุปเสนอที่ประชุมให้เสนอรัฐบาลสนับสนุน ชาวบ้านบ่อมะกรูดรวมใจเป็นหนึ่งพึ่งพาตนเองและพัฒนาก้าวล้ำยั่งยืน เมื่อ 22กุมภาพันธ์2561 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หมู่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี