1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Dec 30, 2017

อ.ประกอบ จันทร์เกษม อบรมปลาร้าปลอดสาร


Category: General
Posted by: tammasan

วิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด
เชิญอ.ประกอบ จันทร์กษม อบรมแปรรูปปลาร้า

        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค พร้อมอ.ประกอบ จันทร์เกษม และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี วิสาหกิจชุมชนอำเภอโพธาราม และวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด เปิดอบรมกรรมการวิสาหกิจบ้านบ่อมะกรูด ผลิตอาหารจากปลาร้าปลอดสาร เพื่อเมนูอาหาร การจัดเก็บ การแปรรูป และการตลาด เคล็ดลับแบบสูตรอาหารสำเร็จตามที่ตลาดต้องการ ขอบขอบคุณเกษตรจังหวัดราชบุรี และเกษตรอำเภอโพธาราม ที่สนับสนุนงานวิสาหกิจปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด 28/12/60