1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ชมคลิปกิจกรรมชุมชน

Nov 30, 2017

ดร.ณสพน โพธิวิจิตร รักษาธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ที่บ่อมะกรูด


Category: General
Posted by: tammasan

ดร.ณสพน โพธิวิจิตร CCIนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
เยี่ยมธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เพื่อรักษาอาการป่วยเสินเอ็น


            26 พ.ย. 60 ดร.ณสพน โพธิวิจิตร หมอเทวดา cci ร่วมกับพลโท วิเศษ อินทรวงส์สักดิ์และกัญญาภัค อินทรวงส์สักดิ์เยี่ยม ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ พร้อมรักษาเส้นเอ็นขา กระดูกหลัง แบบอาการดีขึ้นทันที และสามารถเดินได้แบบปาฏิหารย์ และการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร cci ณ บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี