1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 114  > >>

Dec 7, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 11, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ชมคลิปกิจกรรมชุมชน

Nov 17, 2017

ธัมมสัญญ์วางพานพุ่มวันพระบิดาฝนหลวงที่ราชบุรี


Category: General
Posted by: tammasan
14 พฤศจืกายน วันพระบิดาฝนหลวง
ประธานฝนหลวงวางพานพุมที่ราชบุรี

      อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายพระราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบวรนาถบพิตร ศาสตร์พระราชาฝนหลวงแห่งชาติ

        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นำที่ปรึกษา คณะทำงานและอาสาสมัครฝนหลวงวางพานพุ่มถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบวรนาถบพิตร ในวันพระบิดาฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารยิมเนเซี่ยมราชบุรี