1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 114  > >>

Dec 7, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 11, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ชมคลิปกิจกรรมชุมชน

Nov 16, 2017

ธัมมสัญญ์วางพานพุ่มที่ศูนย์ราชการ


Category: General
Posted by: tammasan

วันพระบิดาฝนหลวงแห่งชาติ๑๔พฤศจิกายน๒๕๖๐
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ตัวแทนประชาราษฎร์วางพานพุ่ม

          กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเเกษตรและสหกรณ์ ประกาศและเรียนชิญ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ วางพาพุ่มสดุดีพ่อหลวงรัชกาลที่๙ ณ ศูนย์ราชการ

          นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนองคฺกรอสาสมัครและประชาชนทั้งประเทศวางพานพุ่มราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบวรนาถบพิตร รัชกาลที่๙ เพื่อถวายพระเกียรติและพระปรีชาสามารถในศาสตร์พระราชาฝนหลวงแห่งพระบิดา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ส่วนราชการ อาสาสมัคร และประชาชน ๕,๐๐๐คน)